יום סגל מנהלי - סמסטר א׳

תאריך עברי: 
א׳ בטבת תש״פ
הערה: 
משרדי המכללה יהיו סגורים | יום א׳
סמסטר: 
סמסטר א
חופשה: 
חופשה
לוח שנה: 
תאריך: 
ראשון, דצמבר 29, 2019