נופש עובדים - סגל מנהלי

תאריך עברי: 
י״ז-י״ט באלול תשע״ט
הערה: 
לסיום שנה״ל תשע״ט | ימים ג׳-ה׳
סמסטר: 
סמסטר א
חופשה: 
לוח שנה: 
תאריך: 
שלישי, ספטמבר 17, 2019 - חמישי, ספטמבר 19, 2019