תחילת אימוני הוראה

תאריך עברי: 
א׳ באלול תשע״ט
הערה: 
יום א׳
סמסטר: 
סמסטר א
חופשה: 
לוח שנה: 
תאריך: 
ראשון, ספטמבר 1, 2019