שבועות

תאריך עברי: 
ה'-ו' בסיון תש"פ
הערה: 
המכללה סגורה | ימים ה׳-ו׳
סמסטר: 
סמסטר ב
חופשה: 
חופשה
לוח שנה: 
שעות: 
חופשה
תאריך: 
חמישי, מאי 28, 2020 - שישי, מאי 29, 2020