חופשת סמסטר א'

תאריך עברי: 
א'-ו' באדר תש"פ
הערה: 
ימים ד׳-ב׳
סמסטר: 
סמסטר א
חופשה: 
חופשה
לוח שנה: 
שעות: 
חופשה
תאריך: 
רביעי, פברואר 26, 2020 - שני, מרץ 2, 2020