תקופת בחינות סמסטר א', מועד א׳

תאריך עברי: 
ז'-ל' בשבט תש"פ
הערה: 
ימים א׳-ג׳
סמסטר: 
סמסטר א
חופשה: 
לוח שנה: 
שעות: 
בחינות
תאריך: 
ראשון, פברואר 2, 2020 - שלישי, פברואר 25, 2020