באנר אודות המכללה

אלפון אנשי סגל

ד"ר
נתנאל נורית
NO NAME
ד"ר נורית נתנאל - ראש החוג לספרות וספרות נתנאל
ראשת החוג
מחלקה: 
תואר ראשון - חוגים ולימודי יסוד
החוג לספרות וספרות ילדים
סגל אקדמי
אימייל 
טלפון נייד 
052-3854717
טלפון במשרד: 
02-6587558

מרצה בחוג לספרות וספרות ילדים, ומדריכה פדגוגית במסלול העל-יסודי. חוקרת בתחום הדרמה הישראלית.

"הספרות מאפשרת להכיר את ה"אני" ולהיפתח אל האחר".

ספרהּ: מראות נשברות: ייצוג הישראליות ועיצובה במחזותיהם של יהושע סובול והלל מיטלפונקט. (מכון מופ"ת 2012)