הינך נמצא כאן

יום הזיכרון ויום העצמאות

תאריך עברי: 
ג'- ד' באייר תשע"ט
הערה: 
הוקדם. ביום העצמאות המכללה סגורה
סמסטר: 
סמסטר ב
חופשה: 
חופשה
לוח שנה: 
תאריך: 
רביעי, מאי 8, 2019 - חמישי, מאי 9, 2019