החוג לחינוך בלתי פורמלי, המכללה האקדמית לחינוך ע"ש דוד ילין