Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

הינך נמצא כאן

סדנת מפנה

על הסדנה

סדנת "מפנה" היא סדנה בה קיימים כלים טכנולוגים לשילוב בהוראה.
מטרת הסדנה היא להכשיר פרחי הוראה לשימוש וניצול יכולותיו המגוונות של המחשב ועזריו, בעבודתם עם תלמידים בעלי צרכים מיוחדים.

אמצעי הטכנולוגיה השונים מאפשרים חווית למידה מונגשת באופן דיפרנציאלי לכל תלמיד בהתאם ליכולותיו. 

בסדנת מפנה:

 • הסטודנטים נחשפים למגוון רחב של מיומנויות שימוש בטכנולוגיה ככלי עזר בהוראת תלמידים עם צרכים מיוחדים ומוגבלויות שונות
 • מתן סיוע לסטודנטים המלמדים ומתנסים בשילוב טכנולוגיה מותאמת לתלמיד עם צרכים מיוחדים ומוגבלויות שונות
 • מתן סיוע למרצים של המסלול לחינוך המיוחד בתחום שילוב טכנולוגיה בהוראה
 • מתנהלים קורסים של המסלול לחינוך המיוחד ומסלול המוגבלויות המרובות בתחום שילוב הטכנולוגיה בהוראה.

שירותי מפנה

סדנת מפנה – חדר 45 א', מחשבים, לומדות ואמצעי קצה ובהם תוכנות לתקשורת חילופית, נקדן מובנה בכל מחשב ואפלקציות
שונות המתאימות לאוכלוסיות תלמידים עם צרכים מיוחדים.

הדרכה וסיוע של המתרגלות לסטודנטים בהכנת שיעורים משלבי טכנולוגיה בישומים ואפליקציות שונות

 • המתרגלות יכירו לכם אפליקציות ואתרים שונים היכולים לסייע לכם בבניית השיעורים שלכם
 • בחדר, תיקיית מדריכים לישומים שונים - הגישה למדריכים דרך מחשבי החדר וכן דרך המודל (קורס פתוח הנקרא סדנת מפנה)
 • השאלת ציוד טכנולוגי לעבודה עם תלמידים: מחשב נייד, אייפדים, לומדות וציוד נלווה
 • מאגר משאבים לעיון ולהשאלה:
  • משחקים לימודיים להעשרת השפה
  • כרטיסי תמונות לרצף סיפורי
  • ספרי הדרכה למורים בתחום השפה
 • בחדר מתקיימים קורסים: "יישומי מחשב בחינוך מיוחד" לשנה ב' ו-ג' וקורס "ישומיי מחשב" למסלול המוגבלויות המרובות

קהל היעד

סדנת "מפנה" משרתת את אוכלוסיות הסטודנטים אשר למדו או לומדים במסלולים הבאים:

 • סטודנטים של המסלול לחינוך מיוחד
 • סטודנטים של המסלול למוגבלויות מרובות
 • סטודנטים של המכון לחינוך ריפויי
 • סטודנטים של ההסבות לחינוך המיוחד
 • סטודנטים של המסלול לגיל הרך לחינוך מיוחד

צוות מפנה

צוות "מפנה" כולל את רכזת "מפנה", מרצות , עובדת סדנא ומתרגלות.

רכזת "מפנה":

הגב' נילי חי אפרתי  Chai-Efrati@dyellin.ac.il

מרצי מפנה:

הגב' אילנה דהן  dahanilana@dyellin.ac.il
הגב' ליאור בן בשט  liorbb@dyellin.ac.il
מר יניב גייר  yanivgeier2@gmail.com

עובדת הסדנא:

לירון נוקריאן


מורות "מפנה" הן מורות של החינוך המיוחד, שהתמחו בשילוב אמצעים טכנולוגיים.
כולן עוסקות בנוסף לעבודתן בסדנת "מפנה" גם בדידקטיקה של ההוראה בחינוך המיוחד, ועובדות בנושא של שילוב אמצעים טכנולוגיים גם בבתי ספר של החינוך המיוחד ברחבי הארץ.

עובדת הסדנא הינה מורה בחינוך המיוחד, המתמחה בשילוב מחשב בהוראה.

מתרגלות "מפנה" הן סטודנטיות של המסלול לחינוך מיוחד ושל המסלול למוגבלויות מרובות.

שעות פעילות

שעות הפעילות מפורסמות בכניסה לחדר ובדף הפייסבוק

בימים א'-ד': 8:30-19:00

יום ה': 10:00-16:00

צור קשר

ניתן לפנות בשאלות לצוות של מרכז מפנה:

בטלפון - 02-6558168

במייל- minfe@dyellin.ac.il

בדף הפייסבוק "הדף של סדנת מפנה".

 

 

תמונה ראשית של הסדנה
ערכים דידקטים המלווים את שילוב הטכנולוגיה
ספרים ומשחקים כאמצעי עזר
סטודנטים בסדנה
לוח מודעות 1
לוח מודעות 2