mitlabtim


לקבלת מידע אנא פנו אלינו ונחזור אליכם בהקדם.
שם פרטי:
שם משפחה:
נייד:
דואר אלקטרוני:

מסלול

מסלול

back

החוג לאמנויות - הגלריה במכללה

הגלריה במכללה משמשת אכסנייה מכובדת ליוצרים ולצרכני תרבות. הוצגו בה תערוכות רבות שכללו יצירות של אמנים ידועים כמו אברהם אופק, ביאנקה אשל גרשוני, דרורה דומיני, ז'אק ז'אנו, רענן חרל"פ, צבי טולקובסקי, רפי לביא, דורון ליבנה, אורי ליפשיץ, עופר ללוש, פסח סלבוסקי  ועוד רבים אחרים.

הגלריה פתוחה לקהל הרחב, זאת כחלק מהפעילות שהמכללה מקיימת לטובת הקהילה, אולם ייחודה של הגלריה וחשיבותה בהיותה ממוקמת בתחומי מכללה לחינוך המכשירה סטודנטים להוראה.

הגלריה היא מקום חי ותוסס. מתקיימת בה פעילות חברתית ופעילות לימודית-חינוכית ענפה: סדנאות, הדרכות בתערוכות, הרצאות, מפגשים עם אמנים וכיו"ב. בכל אלה לוקחים חלק הסטודנטים המתמחים בחוג לאמנויות כמו גם כלל הסטודנטים במכללה ומבקרים מחוץ למכללה.

באמצעות הגלריה נחשפים הסטודנטים אל עולמם הפנימי של היוצרים, אל המציאות כפי שהיא משתקפת דרך עיני האמנים, אל אירועים היסטוריים ואל תהליכים חברתיים, ולומדים על ההתפתחות שחלה באמנות הישראלית.

המפגש הבלתי אמצעי עם יצירות האמנות בגלריה, כמו גם עם האמנים בפתיחת כל תערוכה ובשיח-הגלריה הפתוח, הם חוויה משמעותית שמעשירה את הסטודנטים, תורמת להבנת היצירות ומאפשרת חשיפה למנגנוני יצירה, לאופני חשיבה ולתהליכים אמנותיים.

הגלריה משמשת גם כר פעולה לאמנים צעירים בראשית דרכם, בכללם סטודנטים מהחוג לאמנויות במכללה, שאנו מעודדים אותם לעסוק באמנות ולהציג בגלריה את יצירותיהם.

ה"גלריה במכללה" ממוקמת בכניסה לקומה השנייה באולם התרבות.

הגלריה קיימת במכללה כשמונה שנים והוצגו בה תערוכות של מיטב האמנים הפועלים בארץ.

"שרידים ושמים כחולים" 11/11/09 – 11/02/10

תערוכה של קבוצת אמנים מהסטודיו לאמנויות ולתאטרון "כנפיים".gallery1

בתערוכה הוצגו עבודות באמצעים מגוונים, שסיפקו שאלות ופרשנות אישית למושג חורבות. כל משתתף ביטא בעבודתו פן אחר של בנייה והרס, שברון, זיכרון ותקומה אישית.

הנושאים שרידים וחורבות מעסיקים את היוצרים במובן המטפורי, הפיזי והנפשי. הם מופיעים כמוטיב שזור כחוט השני בעבודות, ואלו מגלמות מעין סיפור הנרקם בין קירות הגלריה.

יצירות של המשתתפים בסדנה הוצגו לצד יצירות של מנחי הקבוצה, אמנים פעילים בשדה האמנות.

תצוגה נטולת היררכיה זו משקפת את דרך הפעולה של הסטודיו: בחינה מחודשת של הגבולות של כל אדם וויתור על הגדרות התוחמות מראש את ה"אני" ואת ה"אחר" השונה ממני.

שאלות נוקבות מופנות  אל המתמודדים עם מצבים נפשיים העושים מדי יום ביומו  צעד אל תוך מאבק פנימי שלעתים הוא קשה מנשוא. עם זאת  בוחרים המנחים לבדוק בעצמם את תוקפן של שאלות קיומיות העולות מתוך המפגש המרתק המתנהל גם בשפת האמנות הפלסטית.

הדיאלוג בין מנחי הקבוצה ומשתתפיה מוליד מעין יומן חיים בהתהוות מתמשכת וסביבה המאפשרת אוריינטציה מחודשת ובדיקת המשאבים היצירתיים וניצולם בדרך מהנה ופרודוקטיבית.

  

"ניעות" 
03/03/10 – 28/04/10

תערוכת יחיד של האמנית ענת ליפנר סלומון.gallery2

בתערוכה מוצגות עבודות מתוך שלוש סדרות של רישומים דיגיטליים שנוצרו בשנים האחרונות : 

"משטחי רביצה" 2007–2008, "נופים דיגיטליים" 2009 ו"ונוס" 2009–2010.

העיסוק של ענת במדיום הדיגיטלי נולד מהצורך לחקור את פעולת הרישום מכיוון חדש ולש לב מספר "התרחשויות" צורניות "בו-זמניות" על מצע אחד.

בעזרת תכנה גרפית ממוחשבת ופעולות של העתקה ושכפול מאפשרות, כדבריה, בדומה ליצירה מוזיקלית, "תנועה פוליפונית" של רכיבים מספר.

השימוש בgallery3תכנה במקום עבודה ישירה וידנית על נייר מאפשרת להגשים אידאה של רישום במרחב נטול חומריות. ביטויים מתמטיים ממחישים רישום קווי המיתרגם לחומר רק בסוף  תהליך ההדפסה. לאחר תהליך ארוך של עריכה, ניסוי ותהייה, יוצאות העבודות מהכוח אל הפועל: הן עוברות מצג  המחשב המאפשר מוביליות ושינוי מתמיד אל הנייר שמצבו סטטי וקבוע.

באמצעות העתקה ושכפול, גריעה והוספה, שימוש בפילטרים מגוונים, גילוי והסתרה, מצליחה ענת לייצר דימויים רעננים: צילום מעובד הופך לרישום.

בעוד תכנות דיגיטליות נוצרו כדי לחדד את איכות הדימוי המצולם ולשפרו, ננקטת כאן לעתים פעולה של שיבוש וערפול.

האפשרות "לדגום" קטע ולשבצו כקו או ככתם, מרחיבה את שפת הרישום, אך גם לוכדת אותו במרחב דיגיטלי שכמעט לא מתקיים בו יש מאין.
מעבר לדף הבית של החוג לאמנויות - שילוב אמנויות בהוראה

מעבר לרשימת חוגים ומסלולים - לימודי תואר ראשון בחינוך