הינך נמצא כאן

באנר אודות המכללה

אלפון אנשי סגל

הינך נמצא כאן

אמסלם פרידה
user-shadow_0.jpg
מזכירות
מחלקה: 
המרכז ללימודי תעודה והשתלמויות
מנהלה
מזכירות המרכז ללימודי תעודה והשתלמויות
אימייל 
טלפון במשרד: 
02-6587520
קומה: 
2
חדר: 
230
בניין: 
א'