mitlabtim


לקבלת מידע אנא פנו אלינו ונחזור אליכם בהקדם.
שם פרטי:
שם משפחה:
נייד:
דואר אלקטרוני:

מסלול

מסלול

back

מסלול לימודי חינוך מיוחד

 

top slogan (2)


המסלול מכשיר מורים לחינוך במיוחד בעלי תואר ראשון בחינוך B.Ed ותעודת הוראה עם התמחות בחינוך המיוחד. המסלול לחינוך מיוחד מציע תכניות הכשרה שונות למורים המשלבים במסגרות החינוך הרגיל, ולהוראה במסגרות חינוך מיוחד כוללניות.

תכנית ההכשרה מכוונת לפיתוח מורה ערכי ומקצועי, בעל תפיסה חינוכית הומניסטית, אוהבת האדם, המכירה בזכות כל אדם ליהנות מחינוך שיווני, מנגישות והכלה.
המסלול לחינוך מיוחד מציע תהליכי הכשרה איכותיים המבוססים על למידה תיאורטית והתנסות מעשית.
תכנית ההכשרה כוללת התנסות במסגרות חינוך מגוונות החל מהשנה הראשונה ובליווי הדרכה צמודה, מקצועית ואיכותית.

אנו מזמינים אתכם לצאת אתנו למסע להתפתחות אישית ומקצועית ולעשייה ערכית.

שם ראשת מסלול:
ד"ר אביבה בר ניר

barnir@dyellin.ac.il
שם מזכירת מסלול:

 
גב' לאה צדיק

 leaza@dyellin.ac.il

 02-6558133
  בניין א חדר 206
 

לרישום וקבלת תלמידים:
3043*

 מסלולי ההכשרה בחינוך המיוחד-

מסלולי ההכשרה בחינוך המיוחד חינוך מיוחד 6-21 חינוך מיוחד בגיל הרך 0-6
 חינוך מיוחד בעל - יסודי  הסבת אקדמאים והרחבת הסמכה  סטאז'
 

 

מעבר לרשימת חוגים ומסלולים - לימודי תואר ראשון בחינוך