special-ed-facebook

 

mitlabtim


לקבלת מידע אנא פנו אלינו ונחזור אליכם בהקדם.
שם פרטי:
שם משפחה:
נייד:
דואר אלקטרוני:

מסלול

מסלול

back

חינוך מיוחד- מורים לתלמידים עם מוגבלויות מורכבות

מסלול זה הוא מסלול ייחודי בארץ ומטרתו להכשיר מורים להוראת ילדים אשר מפאת מוגבלויותיהם זקוקים לחינוך בעל אופי שונה מהמקובל.

הכשרת המורים לאוכלוסייה זו מצריכה למידה מעמיקה, רב תחומית בגישה אינטר-דיסציפלינארית, שתניב התמקצעות בריבוי מוגבלויות אלו. הכשרה זו דורשת אינטגרציה של ידע ושל מיומנויות מתחומים שונים, מגוונים וחדשים.

ההכשרה במלמ"מ כוללת לימוד שיטות מתחומים שונים המאפשרים גילוי ופיתוח של היכולות החבויות בילדים עם מוגבלויות מורכבות; הקניית מיומנויות לעבודה שיתופית עם הילד/המתבגר ועם משפחתו; לימוד והתנסות של הסטודנטים להיותם סוכני שינוי בתפיסת האנשים עם צרכים מיוחדים ומורכבים.


שם ראש מסלול:
ד"ר אורלי עידו
ogenesis@dyellin.ac.il

שם מזכירת מסלול:
גב' זיוה סהר

zivas@dyellin.ac.il

02-6558141


לרישום וקבלת סטודנטים:
3043*

שעות קבלה:
09:30-12:00, 13:30-14:00מעבר לרשימת חוגים ומסלולים – לימודי תואר ראשון בחינוך