mitlabtim


לקבלת מידע אנא פנו אלינו ונחזור אליכם בהקדם.
שם פרטי:
שם משפחה:
נייד:
דואר אלקטרוני:

מסלול

מסלול

back

הכשרת אקדמאים להוראה

הכשרתם של אקדמאים להוראה מתקיימת באותם מסלולים והתמחויות הכלולים במבנה המוסדי שאושר למכללה. בתכנית זו ניתן לבחור ממגוון תחומי הלימוד במכללה במסלולים, בתכניות ובחוגים הבאים: 

maslulim

hugim

גיל הרך
יסודי
יסודי (בגישת ולדורף)
על-יסודי
מורים לתלמידים עם מוגבלויות מורכבות - מלמ"מ 
חינוך מיוחד בחברה הערבית
תכנית להכשרת אקדמאים להוראה בחינוך המיוחד
חינוך פתוח ניסויי - חפ"ן
חינוך הוראה וסיוע בעזרת בעלי חיים
מכון כרם- בתחומי הרוח, החברה, המדעים והאמנויות, לעל-יסודי

אנגלית
השכלת מבוגרים
היסטוריה ומחשבת ישראל
לשון עברית
מדעי הטבע
מקרא
מתמטיקה-פיזיקה
ספרות וספרות ילדים

פיזיקה בשיתוף עם קרן טראמפ
אמנויות - שילוב אמנויות בהוראה
אמנויות - תאטרון ודרמה

תקשורת

תרבות ישראל

הלימודים כוללים: לימודי חינוך, לימודי התמחות, לימודי דידקטיקה והתנסות בהוראה.
התכנית להכשרת אקדמאים להוראה מאפשרת לאקדמאים בעלי תואר שני או שלישי לקבל תעודת הוראה בתיכון.
אקדמאים בוגרי מוסדות ששפת ההוראה בהם איננה עברית, המבקשים להתקבל ללימודים לתעודת הוראה במכללה/ מסלול ששפת ההוראה היא עברית, חלה עליהם חובת בחינת ידע בעברית (יע"ל).

תנאי קבלה

  • בעלי תואר B.A. מאוניברסיטה המוכרת על-ידי המועצה להשכלה גבוהה ממוצע ציונים לתואר 75 ומעלה.
  • בעלי תואר B.A. בתחום מדעי הטבע מאוניברסיטה המוכרת על-ידי  המועצה להשכלה גבוהה ממוצע ציונים לתואר 70 ומעלה.

היקף הלימודים
ההכשרה לתעודת הוראה היא בהיקף של 30 ש"ש. סטודנט שהתואר הראשון שלו אינו בתחום ההכשרה יחוייב בלימודי חוג.