mitlabtim


לקבלת מידע אנא פנו אלינו ונחזור אליכם בהקדם.
שם פרטי:
שם משפחה:
נייד:
דואר אלקטרוני:

מסלול

מסלול

back

השתלמויות

החוג למתמטיקה-פיזיקה מקיים מגוון השתלמויות במסגרת בית הספר ללימודי המשך במכללה. ההשתלמויות מוכרות במסגרת אופק חדש.

ההשתלמויות מתקיימות בצמוד למרכז משאבים, בסביבה עתירת טכנולוגיה, על ידי מיטב המרצים מהחוג למתמטיקה-פיזיקה.
 

להלן רשימה חלקית של ההשתלמויות:

 • השתלמות במתמטיקה למורי חינוך מיוחד (היקף 30 שעות).

  

להלן רשימה חלקית של השתלמויות שהתקיימו:

 • "מקצה אל קצה - הוראת תלמידים ברוכי כישרון במתמטיקה" - השתלמות שנתית למורי מתמטיקה בנושא הוראת תלמידים ברוכי כישרון במתמטיקה בכיתות הטרוגניות (בהיקף של 60 שעות)*.
   
 • השתלמות דו שנתית למורי מתמטיקה בחינוך המיוחד (בהיקף 224 שעות) -מחזור ב-ג*.
 • השתלמות במתמטיקה לגננות בחינוך המיוחד (בהיקף 30 שעות)*.
   
 • השתלמות שנתית לגננות מזרח ירושלים (בהיקף 60 שעות)*.
   
 • "מקצה אל קצה - תכנון לימודים ומתן מענה לשונות, למורי מדע וטכנולוגיה" - השתלמות סמסטריאלית למורי מדע בבית הספר היסודי בדגש הוראת תלמידים ברוכי כישרון במדע בכיתות הטרוגניות.
   
 • "מדעי כדור הארץ ואסטרטגיות הוראה" - השתלמות סמסטריאלית למורי מדע בבית הספר היסודי. דגש מיוחד יושם לטיפוח תלמידים ברוכי כישרון במדע בכיתות הטרוגניות. 
לפרטים ניתן לפנות לבית הספר ללימודי המשך טלפון: 02-6587520

או אל ד"ר הגר גל hagarg@dyellin.ac.il טלפון: 02-6587505


* הקורסים מוכרים לגמול השתלמות בהתאם לתקנות משרד החינוך.מעבר לדף הבית של החוג למתמטיקה - פיזיקה

מעבר לרשימת חוגים ומסלולים - לימודי תואר ראשון בחינוך