mitlabtim


לקבלת מידע אנא פנו אלינו ונחזור אליכם בהקדם.
שם פרטי:
שם משפחה:
נייד:
דואר אלקטרוני:

מסלול

מסלול

back

החוג למתמטיקה - פיזיקה

החוג למתמטיקה-פיזיקה מכשיר מורים למתמטיקה, למתמטיקה-פיזיקה או למתמטיקה בשילוב עם חוג אחר.

ההתמחות במתמטיקה מיועדת להקנות למשתתפיה בסיס תאורטי וכלים מעשיים שיאפשרו השתלבות במערכת החינוך בתפקיד מורים במגזרים השונים.

מטרת ההתמחות היא לפתח בקרב המורים לעתיד מודעות לקשיי התלמידים ולדרכי חשיבתם, להעניק כלים להתגבר על קשיים אלה ולהכין את הסטודנטים לקראת המשך לימודים בעתיד לתואר שני בחינוך מתמטי.

ההתמחות במתמטיקה מעניקה:

  • ידע מתמטי מקיף, פורמלי ואינטואיטיבי כאחד, הנדרש להבנת החשיבה המתמטית, הכרת השיח והתרבות המיוחדים לתחום, דרכי ההנמקה ואופן בניית הידע אצל הלומדים.
  • לימוד חווייתי השונה לעתים קרובות מלימודי מתמטיקה קודמים. הלימוד שם דגש על הבנה ויוצר מודל הוראה לסטודנט לימים בהם ישמש הוא עצמו מורה למתמטיקה.
  • פיתוח האהבה לתחום, הכרת יופיו, פיתוח הסקרנות המתמטית והכרת ההיסטוריה של התפתחותו לאורך הדורות השונים.

שם ראש החוג:
ד"ר שמשון בן דרור
altsbendror@dyellin.ac.il


altלרישום וקבלת סטודנטים:
3043*

  • ידע מעשי הכולל היכרות עמוקה עם דרכי הוראה, מודלים, התאמת השיטות, הדרישות והאפשרויות לקשת רחבה של לומדים בהסתמכות על נטיותיו, על יכולותיו, ועל נקודות החוזק והחולשה של התלמיד.
  • רכישת ידע פסיכולוגי-דידקטי עשיר וכלים לבנות ולפתח יחידות הוראה.
  • הקניית כלים שיסייעו לקרב את התלמיד לעולמה של המתמטיקה, לגרום לו הנאה וסיפוק ולשנות את תדמית המתמטיקה כפי שנקבעה לאורך השנים.
  • תשומת לב מיוחדת מוקדשת להכשרת מורי מתמטיקה להוראת תלמידי הקצוות: חלשים מחד ומצטיינים מאידך.

ההכשרה בחוג מאפשרת התמחות ב:

  • הוראת מתמטיקה והוראת פיזיקה בחינוך העל יסודי.
  • הוראת מתמטיקה בחינוך היסודי ובחינוך המיוחד.
  • הסמכה בהוראת מתמטיקה והסמכה בהוראת פיזיקה לבעלי תואר אקדמי.

הלימודים משלבים קורסים מתמטיים פורמאליים וקורסים דידקטיים. אופי הקורסים המתמטיים והדידקטיים משתנה בהתאם למסלול (יסודי או על יסודי). כל המסלולים מאפשרים העמקה בתחום קשיי הלמידה במתמטיקה.

מעבר לרשימת חוגים ומסלולים - לימודי תואר ראשון בחינוך