mitlabtim


לקבלת מידע אנא פנו אלינו ונחזור אליכם בהקדם.
שם פרטי:
שם משפחה:
נייד:
דואר אלקטרוני:

מסלול

מסלול

back

חינוך לגיל הרך

 

מסלול החינוך לגיל הרך מכשיר מחנכים ומחנכות לעבודה בגני הילדים. תפיסת ההכשרה של המסלול נובעת מההנחה כי חייבת להיות התאמה בין הכשרת הסטודנטיות והסטודנטים לתואר בחינוך ומטרותיה, לבין מטרת העבודה החינוכית בגן.

הגדרת המטרה החינוכית לפי סגל המסלול היא עידוד וטיפוח של הלמידה וההתפתחות של כל ילד וילדה. טיפוח זה נעשה באמצעות בניית סביבה חינוכית מעניינת, מאתגרת ומותאמת להבדלים האינדיבידואלים מצד אחד, ולקבוצה כולה מצד אחר.

ההנחה היא כי סביבה חינוכית המעודדת למידה והתפתחות ומעוררת סקרנות וחקרנות באווירה דמוקרטית וסובלנית עם כיבוד הזולת, תהיה תשתית מתאימה להסתגלות הפרט לחברה בעתיד.

לפי המודל האקולוגי-התפתחותי, מושג הסביבה החינוכית כולל לא רק את קבוצת הילדים והילדות, אלא מתייחס גם למערכות האחרות המשפיעות על התפתחותם ועל רווחתם, כמו הקהילה התרבותית, המשפחה והקשר עם ההורים, עבודת הצוות בגן וקשר עם שירותים בקהילה. אי לכך, הידע התאורטי והמעשי בתכנית הלימודים לתואר ראשון בחינוך הגיל הרך נובע מדיסציפלינות שונות כמו פסיכולוגיה התפתחותית, חינוך וסוציולוגיה וגם מתחומי המדע, האמנות והספרות.

 

שם ראש מסלול:
ד"ר ניקול בן נון
nicol_bn@dyellin.ac.il

שם מזכירת מסלול:

גב' זיוה סהר
zivas@dyellin.ac.il
 02-6558140

 

שעות קבלה:
09:30-12:00, 13:30-14:00

לרישום וקבלת סטודנטים:
3043 *

 

כמו כן מדגישה תכנית ההכשרה את חשיבות ההתנסות המעשית מתוך הבנה כי אי אפשר ללמוד על ילדים וילדות בגיל הרך, על התנהגותם, על התפתחותם, על דרכי הלמידה שלהם ועל מגוון רעיונותיהם, כישוריהם ורגשותיהם, בלי להימצא בקרבתם, לצפות בהם, לעקוב אחרי התנסויותיהם וליצור אתם אינטראקציות במגוון האירועים והפעילויות המתרחשים בחיי היום-יום שלהם. לכן מקפיד המסלול לשבץ את הסטודנטיות ואת הסטודנטים לתואר ראשון בחינוך לגיל הרך בגן ילדים כבר משנת לימודיהם הראשונה ובמהלך כל שנות הכשרתם.

התנסות מעשית זו מלווה בהדרכה אישית וקבוצתית. השנה הרביעית במסלול לתואר ראשון בחינוך הגיל הרך היא שנת התמחות (סטאז'). על פי דרישות משרד החינוך, בשנה זו, בנוסף להשלמת החובות האקדמיים לתואר בחינוך, יוכלו הסטודנטים והסטודנטיות לצאת לשנת התמחות בשטח.

מסלול התואר לחינוך הגיל הרך שואף להכשיר מחנכים ומחנכות מקצועיים בעלי תכונות אלה:

  • מחנכים/ות בעלי ידע בגישות חינוכיות שונות המסוגלים להתאימן לצורכי אוכלוסיות שונות ולצרכים אינדיבידואלים מגוונים. בעלי ידע עשיר, תאורטי ופרקטי, בתחום החינוך וההתפתחות בגיל הרך.
  • מחנכים/ות המבינים את מורכבות העבודה במסגרת החינוכית ובעלי יכולת תכנון, ביצוע והערכה בתחומי העבודה השונים: יצירת אינטראקציות חיוביות, ארגון פעילויות, ארגון סדר יום וארגון המרחב הפיזי המעודד פעילות ולמידה, ובתחומים כמו אוריינות, מחשב ואמצעים טכנולוגיים אחרים.
  • מחנכים/מחנכות המעודדים יצירתיות, פתרון בעיות, למידה עצמית ואוטונומיה.
  • מחנכים/מחנכות המכירים ומבינים את הייחודיות של כל ילד וילדה ואת הגורמים המשפיעים על התנהגותם, היודעים לאתר סימנים היכולים להצביע על היות הילד או הילדה בסיכון, בעלי יכולת לעבוד ברגישות עם ילדים וילדות, ולתת כבוד לרצונם, לתרבותם ולקשייהם.
  • מחנכים/מחנכות בעלי יכולת לעבוד ברגישות ובשותפות עם הורים ועם עמיתים.
  • מחנכים/מחנכות אוטונומיים המסוגלים לנתח מצבים מורכבים ולקבל החלטות מתאימות.
  • מחנכים/מחנכות המודעים לקוד האתי ופועלים לפיו, השואפים להמשיך ללמוד ולהתפתח והמכירים בחשיבות המקצוע ומוכנים לפעול להעלאת קרנו.  

מעבר לרשימת חוגים ומסלולים - לימודי תואר ראשון בחינוך