mitlabtim


לקבלת מידע אנא פנו אלינו ונחזור אליכם בהקדם.
שם פרטי:
שם משפחה:
נייד:
דואר אלקטרוני:

מסלול

מסלול

back

החוג לחינוך בלתי פורמלי

 

החוג לחינוך בלתי פורמלי נועד להכשיר סטודנטים בעלי חזון חינוכי ומעורבות חברתית לניהול פרויקטים חינוכיים בקהילה. הלימודים בחוג שואפים לפתח בקרב הסטודנטים כישורי יוזמה ומנהיגות להובלת תהליכי שינוי בתחום החינוכי והחברתי בקהילה.

תוכנית הלימודים משלבת את לימודי החינוך הבלתי פורמלי עם לימודי החינוך הפורמלי במסלול העל-יסודי.

החוג מאפשר לסטודנטים בחירה: 

א. חינוך חברתי-קהילתי  הלימודים מתמקדים בחינוך הערכי-חברתי כפי שהוא מתקיים בבית הספר ובקהילה ונועדו להקנות לסטודנטים מיומנויות וכלים מקצועיים לניהול תוכניות חינוכיות – חברתיות בקהילה ובבית הספר. בוגרי ההתמחות משתלבים בעשייה חינוכית חברתית במרכזים הקהילתיים, בתנועות הנוער ובעמותות, ובמחלקות הנוער והתרבות ברשויות המקומיות.

 

ב. קידום נוער  הלימודים מתמקדים בתחום הטיפול בבני נוער במצבי סיכון ומצוקה. הלימוד נועד להקנות ידע אקדמי וכלים מקצועיים להתערבות חינוכית – טיפולית בבני נוער הנמצאים במצבי משבר ומצוקה. בוגרי ההתמחות משתלבים כעובדים חינוכיים-טיפוליים בכפרי הנוער, בפנימיות, ביחידות לקידום נוער, ובמגוון המסגרות לטיפול בנוער הקיימות בקהילה. 

*הענקת התואר מותנית באישור המועצה להשכלה גבוהה. 
formali_facebook 

 

   שם ראש החוג:  
   ד"ר ירון גירש
   altyarongir@dyellin.ac.il

   altלרישום וקבלת סטודנטים: 
            3043* 

 פעילות חברתית חינוכית בחוג לחינוך בלתי פורמאלי במכללת דוד ילין. תיאור העשייה והמעורבות של הסטודנטים בתחום החברתי-קהילתי ובמסגרות לקידום נוער בסיכון.

 

מעבר לרשימת חוגים ומסלולים - לימודי תואר ראשון בחינוך