מועדי הטקסים להענקת תארים ותעודות לבוגרי שנה
מועדי הטקסים להענקת תארים ותעודות לבוגרי שנה"ל תשע"ו – למידע נוסף לחצו

Tags: אירועים

תואר שני ותרפיות – יום ה' , 29.6.2017 ה' בתמוז תשע"ז
חינוך יסודי + חינוך יסודי ולדורף + על יסודי- יום ב', 3.7.2017 ט' בתמוז תשע"ז.
גננות + גננות ח"מ + חינוך מיוחד + מלמ"מ – יום ג' , 4.7.2017 י' בתמוז תשע"ז.
עובד חינוך – יום ד' , 5.7.2017 יא' בתמוז תשע"ז.
חינוך מיוחד בחברה הערבית – יום ה', 6.7.2017 יב' בתמוז תשע"ז.

הטקסים יתקיימו בשעה 19:30 באודיטוריום.
התכנסות וחלוקת גלימות בשעה 18:30