כתב העת המקוון במעגלי חינוך גיליון 5 מאי 2015
דבר המערכת
 

 

קוהרנטיות ככוח מניע לשינוי בגן הילדים – מחקר פעולה

טל שריר ואלה שובל

השימוש בכינויי גוף כמשקף מעורבות של שפה דבורה בכתיבתם של תלמידים

 עירית השכל שחם וריקי תמיר

"בהוראה, אתה נכנס לכיתה, עושה את העבודה שלך, הולך הביתה ושם זה מסתיים": על חינוך, הוראה ונטיית הלב של פרחי הוראה ומורים מתחילים  

ברוריה שישון ואריאלה פופר-גבעון

תכנית הלימודים ליק"ל ויישומה במסלול לחינוך יסודי

סמדר גלילי

 מחשבות על טבעם הפוליטי של המושגים "פורמלי" ו"בלתי פורמלי" בתחום החינוך

בועז צבר

 הרעילות של תרבות לוחמים

ניטה שוחט

שאלון להערכת הכשרת סטודנטים להוראה בהלימה לדרישות עידן טכנולוגיות המידע

ענת אוסטר, אולז'ן גולדשטיין ויהודה פלד

 Humanizing the "Other": A Model for a Content Based Learning Course

עליזה יהב ומנאל יזבק אבו-אחמד