כתב העת המקוון במעגלי חינוך גיליון 3 נובמבר 2012


דבר העורכים
 

עונת ההגירה אל הדרום –
עובדי הוראה מתחילים מהמגזר הערבי יורדים דרומה
אורנה שץ אופנהיימר

 תמיכה במורים חדשים בסביבה תרבותית ייחודית:
המקרה של צפון מערב קנדה
רוידה אבו ראס

הם אומרים שהצבע שלנו עצוב –
דוגמאות אחדות לשיח גזעני בבתי ספר ובספרי לימוד
נורית פלד-אלחנן

תיווך לשינוי תפיסתי של כדור הארץ
ירון שור

השפעת אינטגרציה בין ילדים יהודים וערבים במסגרת מועדוני כדורגל דו-לאומיים על תפיסותיהם כלפי בני הלאום האחר
בהאא זועבי

קליטה לשונית וחברתית אצל עולי בוכרה הוותיקים בישראל
איריס אלפי-שבתאי ולידיה אדגר

Sideshadowing: Perceiving Possibilities
ניטה שוחט

Germinated Seeds: The Development of Vygotsky’s
Psychology of Art in His Early Journalistic Publications
(1916-1923)
בלה קוטיק

Language Usage among Palestinian and Jewish English-
Language Learners in Israel: Some Considerations for
Multicultural Contexts
ג'וליה סלמן

Abstracts