במעגלי חינוך

logo_journal

"במעגלי חינוך – מחקר, עיון ויצירה" הינו כתב עת שפיט,
מקוון, המפרסם מאמרים עיוניים ומחקרים במגוון נושאים
הקשורים לתהליך החינוך, חברה ותרבות.

כתב העת מייצג ראייה בין-תחומית – בין אנשי חינוך,
מחקר וטיפול.

"במעגלי חינוך" נועד לתת במה למאמרים פרי עטם של חוקרים בתחומי: החינוך, הפסיכולוגיה, הסוציולוגיה,
הפילוסופיה, הקרימינולוגיה, עבודה סוציאלית, ותחומי המדעים המדויקים.

כתב העת "במעגלי חינוך" הינו בהוצאת המכללה האקדמית לחינוך ע"ש דוד ילין ויוצא אחת לשנה.

לחלק מהגיליונות יש נושא מרכזי והמאמרים השונים הכלולים בו מציגים את הקשריו המגוונים של הנושא וביטויים במערכת החינוך ובחברה.


גיליון 7, מאי 2017

גיליון 6, מאי 2016

גיליון 5, מאי 2015

גיליון 4, מאי 2014

גיליון 3, נובמבר 2012

גיליון 2, מרס 2012

גיליון 1, ינואר 2011 , מוקדש לזכרה של שרה גפני-בסון ז"ל