חלקת לשון

העורך-המייסד: צבי שראל

העורכת: רות בורשטיין

חברי המערכת: רחל אוסטרובסקי, רפאל ניר, דורון רובינשטיין, רחל רוזנר

מועצת המערכת: חוה בת-זאב שילדקרוט, ליאורה ויינבך, פנינה טרומר, עדנה לאודן, מאיה פרוכטמן, גילה שילה, צילה שלום, צבי שראל

עורכות הלשון: רחל אוסטרובסקי ורות בורשטיין

עורכת הלשון של התקצירים באנגלית: ד"ר עליזה יהב

כתובת המערכת: "חלקת לשון", החוג ללשון העברית,
המכללה לחינוך ע"ש דוד ילין, ת"ד 3578,
ירושלים 90135.

5832 - 0792 ISSN

C כל הזכויות שמורות למכללה לחינוך ע"ש דוד ילין, ירושלים.

אין להעתיק או לצלם חוברת זו או חלקים ממנה בלא רשות בכתב מהמו"ל.

נדפס בישראל תשס"ה
דפוס יוניגרף, ירושלים

_41

40

39

36

37-38