mitlabtim


לקבלת מידע אנא פנו אלינו ונחזור אליכם בהקדם.
שם פרטי:
שם משפחה:
נייד:
דואר אלקטרוני:

מסלול

מסלול

מכינה קדם אקדמית

"מכינת ירושלים", במסגרת המכללה לחינוך ע"ש דוד ילין, קיימת מזה שנים רבות. שמה הולך לפניה מבחינת איכות המורים, ההוראה והייעוץ המלווה הניתן לתלמידים על מנת להביא את התלמידים ליעד שהציבו לעצמם. אלפי בוגרי מכינה מרוצים מסתובבים בירושלים ומחוצה לה בידיעה שתעודת הבגרות או תעודת המכינה שהשיגו באמצעות המכינה עזרה להם לצורכי קבלה למוסדות להשכלה גבוהה ו/או להתקבל לעבודה.

מדוע ללמוד במכינה של ירושלים?
סיוע ומלגות – מלגות שכר לימוד ודמי קיום יוענקו לתלמידים שיימצאו זכאים בהתאם למצבם הכלכלי.

  • מלגות שכ"ל – משרד החינוך ומשרד הביטחון מעניקים מלגות שכר לימוד לתלמידים שגילם 19-26 ושנמצאו זכאים בהתאם למצבם הכלכלי.

  • מלגת קיום – משרד הביטחון מעניק מלגות קיום לחיילים משוחררים ולמי ששירתו בשירות לאומי, עפ"י קריטריונים כלכליים.

מעמד סטודנט – תלמידי המכינה מקבלים תעודת סטודנט ונחשבים לסטודנטים של המכללה לכל דבר ועניין.
מעונות סטודנטים – במקרה הצורך, ניתן לסייע בקבלת מקום במעונות הסטודנטים של האוניברסיטה העברית בירושלים בהר הצופים.
ייעוץ אישי – תלמידי המכינה מקבלים ייעוץ אישי והכוון לימודי הניתן ע"י יועץ מקצועי ורכזות בעלות ניסיון רב.
לקויות למידה ואבחונים– יש התחשבות מירבית בלקויות למידה מאובחנות או איתור והפנייה לאבחון לקויות למידה .