mitlabtim


לקבלת מידע אנא פנו אלינו ונחזור אליכם בהקדם.
שם פרטי:
שם משפחה:
נייד:
דואר אלקטרוני:

מסלול

מסלול

המכינה במכללת דוד ילין

המכינה, במסגרת המכללה לחינוך ע"ש דוד ילין, קיימת מזה שנים רבות. שמה הולך לפניה מבחינת איכות המורים, ההוראה והייעוץ המלווה הניתן לתלמידים על מנת להביא את התלמידים ליעד שהציבו לעצמם. אלפי בוגרי מכינה מרוצים מסתובבים בירושלים ומחוצה לה בידיעה שתעודת הבגרות או תעודת המכינה שהשיגו באמצעות המכינה עזרה להם לצורכי קבלה למוסדות להשכלה גבוהה ו/או להתקבל לעבודה.

ישנם ארבע אפשרויות לימודים במכינה

מכינה קדם ייעודית מכינה ייעודית שנתית  מכינה ייעודית סמסטריאלית מכינה בגרותית


מדוע ללמוד במכינה בדוד ילין?

green-bullet סיוע ומלגות – מלגות שכר לימוד ודמי קיום יוענקו לתלמידים שיימצאו זכאים בהתאם למצבם הכלכלי.

   מלגות שכ"ל – משרד החינוך ומשרד הביטחון מעניקים מלגות שכר לימוד לתלמידים שגילם 19-26 ושנמצאו זכאים בהתאם למצבם הכלכלי
   מלגת קיום – משרד הביטחון מעניק מלגות קיום לחיילים משוחררים ולמי ששירתו בשירות לאומי, עפ"י קריטריונים כלכליים.

green-bullet מעמד סטודנט תלמידי המכינה מקבלים תעודת סטודנט ונחשבים לסטודנטים של המכללה לכל דבר ועניין.
green-bullet מעונות סטודנטים – במקרה הצורך, ניתן לסייע בקבלת מקום במעונות הסטודנטים של האוניברסיטה העברית בירושלים בהר הצופים.
green-bullet ייעוץ אישי – תלמידי המכינה מקבלים ייעוץ אישי והכוון לימודי הניתן ע"י יועץ מקצועי ורכזות בעלות ניסיון רב.
green-bullet לקויות למידה ואבחונים– יש התחשבות מירבית בלקויות למידה מאובחנות או איתור והפנייה לאבחון לקויות למידה.