המכון לחינוך לקיימות
ESDTriangle1CreatingESD1 FacebookIconNew IconPictureGardenTree

שנה טובה

שמחים לארח את מאמרם של חמאד ומישורי:

נחלת הכלל וידע אקולוגי מסורתי בכפר צור באהר:
קיימות אקולוגית חברתית בעבר כהשראה להווה

Icon1SocialSustainabilityHebrew Icon2EnablingGarden SocialArtGaleryNoFrame Icon1ESDSocialSustainabilityEnglish
Icon1LearningSustainability icon rhizopera Icon1ManEarth Garden21
icon mandala Icon1EnvironmentSustainability Icon1ThoughtAndResearchSustainability
Icon1SustainabilityEducation