המכון לחינוך לקיימות
FacebookIconNew
colors

משילוב לשותפות

התערוכה מוצגת בגלריה לאמנות חברתית, בניין ד'

דף התערוכה בתהליך בנייה. מירב המידע זמין בשלב זה בדף באנגלית.

HebrewIconArabicIconEnglishIcon

Icon1SustainabilityEducation2 Icon9EventsSustainability Icon5ESDSocialSustainabilityEnglish
Icon2LearningSustainability2 SustainabilityLogoBig Icon6SocialSustainabilityHebrew1
Icon3ThoughtAndResearchSustainability Icon7SocialArtSustainability
Icon4EnvironmentSustainability2 Icon10AboutSustainability Icon8ManLandSustainability2