המכון לחינוך לקיימות
ESDTriangle1CreatingESD1 FacebookIconNew colors
משילוב לשותפות
התערוכה מוצגת בגלריה לאמנות חברתית, בניין ד', קומת הכניסה
HebrewIconEnglishIconArabicIcon

Icon10AboutSustainability Icon1SustainabilityEducation2 IconNewsAndEvents Icon5ESDSocialSustainabilityEnglish
Icon2LearningSustainability2 EnablingGardenCourse2018Icon Garden21 Icon6SocialSustainabilityHebrew1
Icon3ThoughtAndResearchSustainability Icon4EnvironmentSustainability2 IconManEarthNew Icon7SocialArtSustainability