המכון לחינוך לקיימות
ESDTriangle1CreatingESD1 FacebookIconNew IconPictureGardenTree


שמחים לארח את מאמרם של חמאד ומישורי:

נחלת הכלל וידע אקולוגי מסורתי בכפר צור באהר:
קיימות אקולוגית חברתית בעבר כהשראה להווה

icon mandala Icon1SustainabilityEducation2 IconEvents2 Icon5ESDSocialSustainabilityEnglish
IconLearningSustainability IconEnablingGarden Garden21 Icon6SocialSustainabilityHebrew1
Icon3ThoughtAndResearchSustainability Icon4EnvironmentSustainability2 IconManEarth SocialArtGaleryNoFrame