הינך נמצא כאן

המכינה בדוד ילין

המכינה בדוד ילין

הנהלת התכנית

למידע כללי

טלפון: 02-6587549
מייל של המכינה - dyellin_mechina@dyellin.ac.il

מי אנחנו?

"המכינה" מבית המכללה האקדמית לחינוך ע"ש דוד ילין, אינה עוד מכינה המחליפה לכם את הצורך בתעודת בגרות בממוצע הנדרש אלא גם מכשירה אתכם לקראת לימודים אקדמיים.
במסגרת המכינה נסייע לכם בראש ובראשונה לעמוד בדרישות הקבלה ללימודי התואר הראשון,
כמו כן, נלמד אתכם כיצד לשפר את כישורי הלמידה לקראת המשך הלימודים וסיום התואר בהצלחה.

המכינה הוקמה בעידוד ובהכוונה של משרד החינוך והקרן לקליטת חיילים משוחררים במשרד הביטחון.

סרטון על המכינה הקדם אקדמית

אפשרויות הלימודים במכינה

במכינה מספר מסלולי לימוד המתאימים לאוכלוסיות שונות:

מכינה ייעודית שנתית להוראה בעברית

דיאנה מלמד – רכזת מכינה
Dianas@dyellin.ac.il
02-6558153

למעוניינים ללמוד במכללה, אשר אינם עומדים בתנאי הקבלה לתכנית האקדמית, מציעה המכללה לימודים במכינה ייעודית.

ייחודה של המכינה הייעודית

ציוניה ישוקללו במקום ציוני הבגרות בשלב הקבלה ללימודים אקדמיים.
המכינה כוללת מספר קורסים אשר יוכרו למי שיתקבל ללימודים לתואר B.Ed.

אוכלוסיית היעד

מי שאינם זכאים לתעודת בגרות אך עם מינימום 7 יחידות בגרות לפחות.
בוגרי שירות צבאי, בוגרות השירות הלאומי או בעלי פטור משירות צבאי.
גיל המועמדים: מגיל 18 ומעלה (מגיל 19 ניתן להגיש בקשה למלגה).

תנאי קבלה
 • 12 שנות לימוד
 • 5 יח"ל לבגרות לפחות
 • ועדת קבלה למסלול הלימודים המבוקש במכללה

משך הלימודים

שנה אקדמית אחת.
הלימודים יתפרשו על פני ארבעה ימי לימודים בשבוע.

תנאי מעבר לתכנית האקדמית לקראת תואר .B.Ed

ממוצע כל ציוני המכינה הייעודית יהיה 92-95 תלוי מסלול.
תנאי הקבלה ללימודים לתואר, נקבעים ע"י משרד החינוך והם עשויים להשתנות משנה אקדמית אחת לשניה.

משך הלימודים לתואר בוגר בהוראה ותעודת הוראה לבוגרי המכינה:

ארבע שנות לימוד כולל שנת המכינה הייעודית. שנת התמחות (סטאז') תחול בשנה החמישית.

שכר הלימוד:
 • המכינה מוכרת ע"י משרד הביטחון ומשרד החינוך לצורך קבלת מלגות שכ"ל
 • המכינה מוכרת ע"י משרד הביטחון לצורך קבלת מלגות קיום
 • למי שאינו עומד בקריטריונים לקבל מלגה, שכ"ל אוניברסיטאי
 • לוחמים זכאים באופן אוטומטי לשכר לימוד מלא (שלא על חשבון הפקדון) מטעם הקרן והיחידה להכוונת חיילים משוחררים במשרד הביטחון.
 • הטבות מיוחדות נוספות לחיילים משוחררים, חיילים בודדים, עולים חדשים, ואחרים
מכינה ייעודית שנתית להוראה בערבית

חוסאם ותד – רכז התוכנית ויועץ
hussamsw@dyellin.ac.il

לינה אילו – רכזת מכינה
linasa@dyellin.ac.il
02-6587557

למעוניינים ללמוד במכללה במסלול ח"מ או גננות בשפה הערבית, אשר אינם עומדים בתנאי הקבלה לתכנית האקדמית, מציעה המכללה לימודים במכינה ייעודית.

ייחודה של המכינה הייעודית

ציוניה ישוקללו במקום ציוני תעודת תאוג'יה / בגרות ישראלית בשלב הקבלה ללימודים אקדמיים.
המכינה כוללת מספר קורסים אשר יוכרו למי שיתקבל ללימודים לתואר B.Ed.

אוכלוסיית היעד 

בוגרי השירות הלאומי או השירות האזרחי.
גיל המועמדים: מגיל 18 ומעלה (מגיל 19 ניתן להגיש בקשה למלגה).

תנאי קבלה  

לבעלי תעודת התאוג'יה (التوجيهي) – ממוצע 67 + פסיכומטרי 450.

לבעלי תעודת התאוג'יה (التوجيهي) – ממוצע 80 ומעלה ניתן לקבל אם מביא ״שקילות לבגרות״ ממשרד החינוך.

לבעלי תעודת בגרות ישראלית – 80 ומעלה פטור מפסיכומטרי.
וועדת קבלה למסלול הלימודים המבוקש במכללה.

משך הלימודים

שנה אקדמית אחת.
הלימודים יתפרשו על פני ארבעה ימי לימודים בשבוע.

תנאי מעבר לתכנית האקדמית לקראת תואר .B.Ed:

ממוצע כל ציוני המכינה הייעודית יהיה 92-95 תלוי מסלול.
תנאי הקבלה ללימודים לתואר, נקבעים ע"י משרד החינוך והם עשויים להשתנות משנה אקדמית אחת לשניה.

משך הלימודים לתואר בוגר בהוראה ותעודת הוראה לבוגרי המכינה:

ארבע שנות לימוד כולל שנת המכינה הייעודית. שנת התמחות (סטאז') תחול בשנה החמישית.

שכר הלימוד:
 • המכינה מוכרת ע"י משרד הביטחון ומשרד החינוך לצורך קבלת מלגות שכ"ל
 • המכינה מוכרת ע"י משרד הביטחון לצורך קבלת מלגות קיום
 • למי שאינו עומד בקריטריונים לקבל מלגה, שכ"ל אוניברסיטאי
מכינה ייעודית סמסטריאלית לבעלי בגרות מלאה

עמית מאיר – רכזת המכינה
amitka@dyellin.ac.il
02-6558161

למעוניינים ללמוד במכללה, אשר אינם עומדים בתנאי הקבלה לתכנית האקדמית, מציעה המכללה לימודים במכינה ייעודית.

ייחודה של המכינה הייעודית

מכינה סמסטריאלית – 4.5 חודשי לימוד בלבד!

ציוניה ישוקללו במקום ציוני הבגרות בשלב הקבלה ללימודים אקדמיים.
המכינה כוללת מספר קורסים אשר יוכרו למי שיתקבל ללימודים לתואר B.Ed.

בסמסטר ב' של שנה"ל מתוכננת פתיחת תכנית בת סמסטר אחד שעם סיומה יוכלו התלמידים להתקבל לשנת הלימודים העוקבת למכללה.

אוכלוסיית היעד

זכאים לתעודת בגרות מלאה
בוגרי שירות צבאי, בוגרות השירות הלאומי או בעלי פטור משירות צבאי.
גיל המועמדים: מגיל 18 ומעלה (מגיל 19 ניתן להגיש בקשה למלגה).

תנאי קבלה
 • בעלי תעודת בגרות מלאה
 • ועדת קבלה למסלול הלימודים המבוקש במכללה

משך הלימודים

סמסטר אחד.
הלימודים יתפרשו על פני ארבעה ימי לימודים בשבוע.

תנאי מעבר לתכנית האקדמית לקראת תואר .B.Ed:

ממוצע כל ציוני המכינה הייעודית יהיה 92-95 תלוי מסלול.
תנאי הקבלה ללימודים לתואר, נקבעים ע"י משרד החינוך והם עשויים להשתנות משנה אקדמית אחת לשניה.

משך הלימודים לתואר בוגר בהוראה ותעודת הוראה לבוגרי המכינה:

שלוש וחצי שנות לימוד כולל לימודי המכינה הייעודית. שנת התמחות (סטאז') תחול בשנה הרביעית.
שנת הלימודים הראשונה בתכנית האקדמית היא שנת ניסיון (כמו לכל סטודנט שנה א' בלימודים האקדמיים).

שכר הלימוד:
 • המכינה מוכרת ע"י משרד הביטחון ומשרד החינוך לצורך קבלת מלגות שכ"ל
 • המכינה מוכרת ע"י משרד הביטחון לצורך קבלת מלגת קיום
 • למי שאינו עומד בקריטריונים לקבלת מלגה, שכר הלימוד עומד על 8,000 ₪
 • לוחמים זכאים באופן אוטומטי לשכר לימוד מלא (שלא על חשבון הפקדון) מטעם הקרן והיחידה להכוונת חיילים משוחררים במשרד הביטחון.
 • הטבות מיוחדות נוספות לחיילים משוחררים, חיילים בודדים, עולים חדשים, ואחרים
מכינה ייעודית סמסטריאלית לקראת תואר ראשון בחינוך ובהוראת המתמטיקה

עמית מאיר – רכזת המכינה

amitka@dyellin.ac.il

02-6558161

מי מפחד ממתמטיקה? רוצה להיות מורה משמעותי ומשפיע בתחום מבוקש?

בוא ללמוד לתואר ראשון ותעודת הוראה במתמטיקה במסלול העל יסודי

למי מיועדת התכנית

המכינה במתמטיקה קוראת לבעלי בגרות עם 4 יחידות לימוד במתמטיקה או 5 יחידות לימוד במתמטיקה בציון נמוך מ – 70 שמחפשים מקצוע מבוקש ומאתגר לבוא ללמוד לתואר ראשון ותעודת הוראה במתמטיקה ובכך להשפיע ולהיות מורה משמעותי

תנאי קבלה
 1. בגרות מלאה
 2. 4 יחידות לימוד במתמטיקה או 5 יחידות לימוד במתמטיקה בציון מתחת ל – 70
 3. וועדת קבלה למסלול על יסודי בהתמחות מתמטיקה

משך הלימודים

הלימודים יתקיימו במהלך סמסטר אחד (סמסטר ב') בימי חמישי. בשעות הבוקר (4 שעוות).  מפגש  ראשון יתקיים ב 28/2/19

 

משך הלימודים לתואר בוגר

4 שנים כולל סטאז'

 

שכר הלימוד

שכר הלימוד למכינה במתמטיקה הופך להיות מלגה

שכר הלימוד במכינה 2,500 ₪.

סטודנט שיממש לימודיו במכללה יקבל החזר של התשלום בסיום הסמסטר הראשון של שנת הלימודים תש"פ.

למה ללמוד לתואר ראשון ולתעודת הוראה במתמטיקה? ולמה ללמוד זאת במכללת דוד ילין?
 • המורים למתמטיקה מבוקשים
 • בוגרי דוד ילין משתלבים היטב במערכת החינוך ומתקדמים להיות מורים מובילים, רכזי תחום
 • אווירת הלימודים בחוג משפחתית ותומכת

מדוע ללמוד במכינה בדוד ילין

 • תעודת גמר המכינה – מחליפה את תעודת הבגרות בקבלה למכללה.
 • סיוע ומלגות – מלגות שכר לימוד ודמי קיום יוענקו לתלמידים שיימצאו זכאים בהתאם למצבם הכלכלי.

 • מעמד סטודנט – תלמידי המכינה מקבלים תעודת סטודנט ונחשבים לסטודנטים של המכללה לכל דבר ועניין. 
 • מעונות סטודנטים – במקרה הצורך, ניתן לסייע בקבלת מקום במעונות הסטודנטים של האוניברסיטה העברית בירושלים בהר הצופים.
 • מבחן מימ"ד – מחליף את המבחן הפסיכומטרי בקבלה למכינה והרבה יותר קל ממנו, (פרטים באתר).
 • מבחן אמיר/אמירם – פטור באנגלית - על כל סטודנט במכללה להגיע לרמת פטור באנגלית. הלימודים לפטור מתחילים כבר במכינה. 
 • ייעוץ אישי – תלמידי המכינה מקבלים ייעוץ אישי והכוון לימודי הניתן על ידי יועץ מקצועי. 
 • לקויות למידה ואבחונים – במכינה יש התחשבות מרבית בלקויות למידה מאובחנים או איתור והפניה לאבחון לקויות למידה באמצעות מרכז אתגר המעמיד מגוון שירותים שמטרתם להעניק תמיכה והעצמה לסטודנטים עם צרכים מיוחדים (סטודנטים עם ליקויי למידה, הפרעת קשב, מוגבלויות פיזיות, מוגבלויות חושיות , מתמודדים נפשית ובעלי בעיות בריאותיות)
 • חונכות – קיים מערך חונכות שנועד לסייע לסטודנטים הזקוקים לסיוע נוסף בלימודיהם.
 • מיקום המכינה -  המכללה ממוקמת בכניסה לעיר וצמודה לרכבת הקלה ותחבורה ציבורית.

מה עוד במכינה?

תנאי קבלה והרשמה

על מנת ללמוד במסלולי הלימוד השונים במכינה יש לעמוד בתנאים הבאים:

 • שיחה אישית עם רכזות המכינה
 • 5 יח"ל/בגרות מלאה - מפורט בכל אחת מאפשרויות הלימודים במכינה
 • וועדת קבלה

פגישות ייעוץ והרשמה למכינה

על מנת לתאם פגישת ייעוץ למכינות ניתן לפנות בדואר אלקטרוני: dyellin_mechina@dyellin.ac.il

או בטלפון: 02-6587594

כתובת: מעגל בית המדרש 7, בית הכרם, ירושלים

            בניין א' קומה 4 חדר 414

שעות קבלה: ימים א’-ה’ בשעות 9:00-15:30 (קבלה מעבר לשעות אלו בתיאום מראש).

 

בהגעתך לייעוץ עליך להצטייד עם המסמכים הבאים:
 • צילום תעודת בגרות / גיליון ציונים
 • תעודת זהות
 • תעודת שחרור מצה"ל/ שירות לאומי/ פטור

 

להמשיך תהליך הרישום יש להצטייד ב:
 • תמונת פספורט אחת
 • צילום תעודות הזהות של ההורים כולל ספח ובו פירוט שמות הילדים
 • אישור על ציון בחינה פסיכומטרית או מימ”ד, במידה ונבחנת בעבר
 • הורים שכירים: טופס 106 עדכני
 • הורים עצמאים: טופס שומה לשנת המס האחרונה. שומת המס חייבת להיות ממס הכנסה ולא מרואה חשבון
 • הורים פנסיונרים: טופס פנסיה 106 עדכני. במידה ולא עובדים "מעמד לא עובד" מביטוח לאומי
 • מועמד נשוי עם ילדים: אישור על הכנסות בן/בת הזוג
 • בני קיבוץ: בקיבוץ מופרט – טופס 106 של ההורים, בקיבוץ לא מופרט – אישור "מברית פיקוח" (לצרף טופס pdf)

 

מצב סוציאלי מיוחד
 • חייל בודד זכאי לסיוע - יש להציג אישור מהלשכה להכוונת חיילים משוחררים הקרובה למגוריו (טופס 1)
 • בני מיעוטים (נוצרים, מוסלמים, צ'רקסים, דרוזים) - יש להציג אישור מהלשכה להכוונת חיילים משחוררים
 • נתמכים אחרים - יש להציג אישור מתאים, דו”ח מעובדת סוציאלית או אישור מהביטוח הלאומי
 • אבטלה - יש להציג אישור מתאים מהביטוח הלאומי
 • נכים - קצבת נכות ואחוזי נכות
מלגות ומימון

סטודנטים במכינה זכאים להגיש בקשה לפטור משכ”ל ומלגות קיום (מחייה) באמצעות המכינה.
ועדת המלגות דנה בכל בקשת סיוע לצורך קביעת זכאות למלגה. קיים פטור חלקי או מלא משכ”ל ומלגות קיום יינתנו על-ידי הקרן לקליטת חיילים משוחררים ומשרד החינוך, בהתאם להחלטות הועדה (ולא על חשבון הפיקדון הצבאי).

 

תנאים לקבלת המלגה / מימון
 • סטודנטים הזכאים להגיש בקשה למלגה בגילאים 19 – 26
 • מלגת שכ”ל במכינה נעה בין 25% פטור ועד לפטור מלא
 • גובה מלגת הקיום נקבע עפ”י קריטריונים סוציו-אקונומיים ונכון לשנה”ל תשע”ו הנו בין 625 ₪ ל-1250 ₪ (לחיילים משוחררים ולבוגרי שירות לאומי)
 • לוחמים/ות זכאים לפטור מלא משכ"ל שלא על פי קריטריונים
 • חייל בודד זכאי לפטור מלא משכ”ל ולמלגת קיום בגובה 200% (2500 ₪) במכינה
 • יוצאי אתיופיה זכאים לפטור מלא משכ"ל ולמלגת קיום בגובה 150% (1850 ₪) במכינה
 • חיילים משוחררים מהאוכלוסיות: נוצרים, מוסלמים, צ'רקסים ודרוזים זכאים לפטור מלא משכ"ל ולמלגת קיום בגובה 150% (1850 ₪) במכינה
 • האוכלוסיה הבדואית זכאית לפטור מלא משכ”ל ולמלגת קיום בגובה 300% (3750 ₪) במכינה
 • עולים חדשים (עד 7 שנים בארץ) זכאים לפטור מלא משכ"ל ולמלגת קיום בגובה 100% (1250 ₪) במכינה
 • חיילים משוחררים שלא זכו לסיוע בשכ”ל, יוכלו לשלם מחשבון הפיקדון הצבאי מטעם הקרן לקליטת חיילים משוחררים

שאלות נפוצות

 • אין לי כסף לשלם על המכינה יש מלגות?

  כן, המכינה פועלת מתאם משרד הביטחון ומשרד החינוך המעניקים מלגות לפי מצב סוציואקונומי של הסטודנט.

 • על כמה עומד שכר הלימוד למי שלא זכאי למלגה?

  שכר לימוד אוניברסיטאי העומד על כ10,066 ₪ צמוד למדד (מתעדכן מידי שנה)

 • כמה ימי לימוד בשבוע?

  4 ימי לימוד

 • כמה שנים התואר כולל המכינה?

  לאחר המכינה (סמסטר או שנה) לומדים עוד 3 שנים ובשנה הרביעית יוצאים לסטאז'.

 • האם הנוכחות בלימודים חובה?

  כן.

 • באילו שעות מתקיימים הלימודים?

  מערכת השעות של המכינה הייעודית משתנה בין מסלול או התמחות שונה (כ-5 שעות יומיות).

 • מה לומדים במכינה?

  תוכנית הלימודים כוללת 32 ש"ש המתחלקים בין לימודי יסוד של המכינה (אוריינות אקדמית, אנגלית, מתמטיקה, אסטרטגיות למידה וכו) ובנוסף, קורסים מתוך התואר (קורסים אקדמיים).

 • האם ניתן לשלם ללימודים על חשבון הפקדון?

  כן בוודאי. ניתן לקבל את השוברים דרך מדור שכ"ל במכללה.

 • האם אוכל לעבוד במקביל ללימודיי במכינה הקדם אקדמית?

  ישנם סטודנטים שמוצאים עבודות סטודנט שמתאימים למערכת. תלוי במסלול והתמחות הלימודים.

 • מתי מתחילים את הפטור לאנגלית?

  כבר מהלך הלימודים למכינה הייעודית השנתית.

 • יש לי בגרות חלקית, האם אני יכול ללמוד לתואר?

  כן אתה יכול להתאים למכינה הייעודית השנתית שמחליפה את תעודת הבגרות.

 • מה תנאי הקבלה למכינה הייעודית?

  5 יח"ל לפחות בבגרות, פגישה אישית עם רכזות המכינה, וועדת קבלה למסלול.

 • האם אתם תומכים בתלמידים הסובלים מלקויות למידה?

לוח זמנים במכינות

צור קשר - יעוץ והרשמה

צור קשר עם יועץ

היחידה לייעוץ ורישום

 שעות הקבלה: ימים א'-ה'

13:00-09:00

*3043

dy100@dyellin.ac.il

לגבי