Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

הינך נמצא כאן

לוח דרושים

חיפוש משרה

הינך נמצא כאן

לספרייה הציבורית גני תקווה דרוש/ה ספרן/ית
היקף המשרה: 
הקטגוריה של המשרה: 

תאריך פרסום:

א, 03/07/2022 - 09:40
תיאור המשרה: 

מתן שירותי ספרייה בתחומי הקריאה, הידע, התרבות והמורשת לבאי הספרייה.

פירוט המשימות העיקריות הנגזרות מתחומי האחריות:

א. מתן שירותי ספרייה – רישום שואלים, טיפול בהשאלת הפריטים ובהחזרתם, ייעוץ והכוונה לבאי הספרייה, סיוע באיתור מידע או פריט, ארגון אוסף פרטי הספרייה, זיהוי צרכי משתמשים ודיווח לממונה, סיוע לתלמידי ביה"ס וצוותי ההוראה.

ב. ייזום וביצוע פעילויות העשרה – הפעלת פעולות תרבות לילדים ומבוגרים בתוך הספרייה ומחוצה לה, הדרכה אישית וקבוצתית בתחומי האוריינות, ביצוע פעולות לעידוד קריאה, ייזום אירועים ופעילות תקופתית.

ג. תפעול הספרייה בהתאם לנוהלי העבודה – מתן שירות אדיב לכל באי הספרייה, פתיחה וסגירה של הספרייה בהתאם לשעות הפעילות, הפעלת אתר האינטרנט של הספרייה, הבטחת קיום נוהלי הספרייה, דיווח לממונה על כל ליקוי תקלה במרחב הספרייה.

כפיפות: מנהלת מחלקת ספרייה
היקף משרה: 60%

לפרטים נוספים ולהגשת מועמדות לחצו כאן

דרישות המשרה: 

תנאי סף:
השכלה:
א. בעל/ת תואר אקדמי, שנרכש במוסד המוכר על ידי המועצה להשכלה גבוהה, או שקיבל הכרה מהמחלקה להערכת תארים אקדמיים בחוץ לארץ

או הנדסאי או טכנאי רשום בהתאם לסעיף 39 לחוק ההנדסאים והטכנאים המוסמכים, התשע"ג-2012
או תעודת סמיכות לרבנות ("יורה יורה") לפי אישור הרבנות הראשית לישראל 
​או אישור לימודים בתוכנית מלאה בישיבה גבוהה או בכולל, שש שנים לפחות אחרי גיל 18 ומעבר שלוש בחינות לפחות מתוך מכלול הבחינות שמקיימות הרבנות הראשית לישראל (שתיים משלוש הבחינות יהיו בדיני שבת ודיני איסור והיתר). 

ב. בעל/ת תעודת לימודי ספרן מורשה או בעל תעודת ספרן מוסמך בספרנות ומידענות באחד מהמוסדות המוכרים בכפוף למבחני התמיכה של משרד התרבות או לבעלי תואר אקדמי שני בלימודי ספרנות ו/או מידענות.
מועמד שאין ברשותו תעודת ספרן מורשה או תעודת ספרן מוסמך בספרנות ומידענות יידרש להתחייב בכתב להשלים תעודה זו או להשלים תואר אקדמי שני בלימודי ספרנות ומידענות תוך שנתיים מיום מינויו לתפקיד.
יש לצרף תעודה / מסמכים המעידים על עמידה בדרישות אלה.

דרישות נוספות:
שפות – עברית ואנגלית ברמה גבוהה

שליטה ביישומי מחשב office

רהיטות ויכולת התבטאות גבוהה בכתב ובעל פה

זיקה לספרות ותרבות

עבודה בסביבת משאבים אלקטרוניים

מתן שירות

מיקום המשרה: 
גני תקווה