Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

הינך נמצא כאן

באנר אודות המכללה
אלפון אנשי סגל

הינך נמצא כאן

מר
ברוג נדיב
Mr. Nadiv Brog
אקדמיה
סגל אקדמי
אימייל 

מורה לאורתמיה במסלול לחינוך יסודי בגישת ולדורף. מחנך ומורה לאוריתמיה וחבר בצוות הניהול של בית הספר אלומות בשהם. בעל נסיון בהכשרת מבוגרים. בוגר "האקדמיה לאוריתמיה – בירושלים".