Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

הינך נמצא כאן

לוח דרושים

חיפוש משרה

הינך נמצא כאן

רכז/ת קהילה למניין השוויוני בקרית היובל
היקף המשרה: 
הקטגוריה של המשרה: 

תאריך פרסום:

ג, 12/10/2021 - 11:26
0543 234 475
תיאור המשרה: 

- עבודה לצד מובילת ראש הקהילה וועד הקהילה בייזום ושיווק פעילויות לקהילה.
- ארגון ותפעול פעילויות קהילתיות.
- שימור קשר עם חברי הקהילה והעצמתם להיות פעילים מובילים ובעלי תפקידים בקהילה.
- פיתוח וניהול קשרים עם גורמי חוץ בשכונה ומחוצה לה.
- העמדת הקהילה כגורם מרכזי לפעילות יהודית בשכונה.
- השתתפות בפעולות ובתפילות בקהילה

דרישות המשרה: 

- ניסיון מוכח בניהול פעילות קהילתית / חברתית / חינוכית.
- זהות יהודית פלורליסטית.
- מגורים בשכונה ומעורבות קהילתית בשכונה – יתרון משמעותי.
- נסיון בגיוס כספים ואנשים – יתרון משמעותי.

מיקום המשרה: 
קרית יובל ירושלים