Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

הינך נמצא כאן

חדשות ועדכונים

הינך נמצא כאן

ימי קורונה - אגרת קורונה | 11.3.2021 | לסטודנטים
29.9.20 | 6:00

לסטודנטים שלום רב,

בהמשך לאישור הממשלה המאפשר חזרה ללימודים בקמפוסים של המוסדות להשכלה גבוהה במתווה התו הירוק, דנה הנהלת המכללה בדרך היישום במכללת דוד ילין והחליטה לפתוח את הקמפוס לכניסת סטודנטים על פי מתווה התו הירוק ובמקביל להמשיך את רוב הלימודים בלמידה מרחוק.

משמעות "המתווה הירוק" היא שהכניסה למכללה תותר לסטודנטים בעלי "תו ירוק" בתוקף בלבד (תעודת מתחסן או תעודת מחלים). בשלב זה המתווה הירוק אינו כולל כניסת סטודנטים על סמך בדיקת קורונה שלילית. הפעלת המתווה הירוק עדיין כרוכה במגבלות כגון קיום הפעילות בישיבה, מרחק של שני מטר ועטיית מסיכה.

להלן מדיניות המכללה לסמסטר ב' תשפ"א, החל מיום 4.4.2021, כלומר למחרת חג הפסח, ובלבד שלא יחולו שינויים בלתי צפויים בהנחיות הממשלה עד אז:

  • הקמפוס ייפתח לסטודנטים על פי מתווה התו הירוק. סטודנטים יוכלו להיכנס לספרייה, לסדנאות, לכיתות מחשבים ולמרחבי למידה ייעודיים. שירותי הספרייה ימשיכו להינתן גם באמצעים מקוונים. שעות הפתיחה של הספרייה ושל כיתות המחשבים הן בימים א' עד ה' בין השעות 9:00 ל-16:00. הספרייה וכיתות המחשבים ייפתחו כבר ביום א' 14.3.2021 עד וכולל יום ב' 22.3.2021, ולאחר מכן הם ייפתחו שוב מיום 4.4.2021. מיום 23.3.2021 ועד יום 3.4.2021 המכללה סגורה לרגל הבחירות והחג.
  • הלימודים - לאור קשיי התפעול של לימודים מסודרים על פי המתווה הירוק ולאור העובדה שחלק מהסטודנטים לא יוכלו להגיע לקמפוס, ככלל, יימשכו הלימודים בלמידה מרחוק. יוצאים מכלל זה שיעורים לגביהם ביקש ראש התכנית או המרצה לקיימם בקמפוס וקיבל לכך אישור מהנהלת המכללה. סטודנטים אלה יקבלו הודעה על קיום השיעור בקמפוס שבוע מראש. שיעורים אלה יתנהלו הן בכיתה והן באופן מקוון עבור הסטודנטים שאין באפשרותם או ברצונם להגיע לקמפוס. המכללה הצטיידה באמצעים טכנולוגיים המאפשרים הוראה היברידית. מידע מפורט יימסר לסטודנטים מראש.
  • ההכשרה המעשית תתקיים בהתאם למדיניות משרד החינוך ולנהלים של כל בית ספר או גן. ראשי המסלולים והמדריכים הפדגוגיים נמצאים בקשר עם מוסדות החינוך וינחו את הסטודנטים.
  • בחינות סמסטר ב' תשפ"א יתקיימו ככלל מרחוק, כמו בשני הסמסטרים הקודמים. עם זאת, הנהלת המכללה תאפשר למרצים המעוניינים בכך לקיים בחינה בקמפוס. הודעה על כך תימסר ללומדים בקורס.
  • המשרדים ייפתחו לקבלת קהל על פי המתווה הירוק, בנוסף להמשך המענה באמצעות טלפון ודוא"ל.
  • נדגיש שההתחסנות היא אחריות המוטלת על כל אחד מאתנו. היא נחוצה לשמירה על הבריאות של האדם ושל זולתו ולשם המשך הסרת המגבלות ששיבשו את הפעילות בשנה האחרונה.
  • מידע לגבי התו הירוק והורדתו נמצא באתר משרד הבריאות בקישור הבא: https://corona.health.gov.il/directives/green-pass-info/ . בכניסה למכללה יש להציג את התו הירוק (מודפס או מוכן על גבי צג הטלפון הנייד) בצירוף תעודת זהות, רישיון נהיגה או דרכון.

בברכת בריאות טובה וחג שמח,

פרופ' יוסף פרוסט

נשיא

 פרופ' חוה גיא

משנה לנשיא לעניינים אקדמיים

ארי שליט

סגן נשיא לענייני כספים ומנהל

עדי לוי

יו"ר אגודת הסטודנטים והסטודנטיות