Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

הינך נמצא כאן

חדשות ועדכונים

הינך נמצא כאן

ימי קורונה - עדכונים ומידע לקהילת המכללה
29.9.20 | 6:00

פתיחת שנת הלימודים תשפ"א (2020-2021) מתרחשת בצל ימי קורונה, במציאות בריאותית, חברתית וכלכלית מורכבת עבור כולנו.

הנהלת המכללה מחזקת ידי הסטודנטים, המרצים והעובדים בימים מאתגרים אלה.

לאור המצב עברנו למתכונת של למידה מרחוק. משרדי היחידות המנהליות ממשיכות לתת שירותים באמצעות צוות מצומצם.

אנו עושים ככל הניתן על מנת לשמור על סדרי לימודים ושירותי משרד כבימים כתיקונם.

אנו בטוחים כי יחד, בערבות הדדית, נצליח לעבור תקופה זו מתוך למידה וצמיחה.

ברכה מיוחדת שלוחה לחברים שאובחנו כחולים או הנמצאים בבידוד.