Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

הינך נמצא כאן

חדשות ועדכונים

הינך נמצא כאן

ימי קורונה - עדכון - אגרת קורונה | 6.1.2021 - לקראת הסגר המהודק
29.9.20 | 6:00

לסטודנטים, למרצים ולעובדי המנהל שלום רב,

בלילה בין 7 ל-8 בינואר יהודק הסגר במדינת ישראל. מדובר בסגר השלישי מאז תחילת המשבר לפני קרוב לשנה. גם בין הסגרים החיים של כולנו מתנהלים תחת מגבלות ומצב זה עלול להוביל לחרדות וקשיים רגשיים. על כן נזכיר שאפשר לפנות לדיקנט לקבלת סיוע בנושאים אלה.

טרם פורסמו התקנות הרשמיות של הידוק הסגר. להלן הנחיות להתנהלות המכללה לפי הידוע לנו נכון ל-6.1.2021. ככל שיחולו שינויים נעדכן.

 • המכללה תמשיך להיות סגורה לקבלת קהל ולפעילות אקדמית בקמפוס. ניתן לפנות למשרדים באמצעות דוא"ל או טלפון כמופיע באתר המכללה כאן.
 • מרכז התמיכה בנושא מחשוב ממשיך להיות זמין באמצעות האפליקציה, דוא"ל dysupport@dyellin.ac.il או בטלפון 02-6558145.
 • שיעורים המתקיימים באמצעות למידה מרחוק ימשיכו להתקיים כסדרם באופן זה עד סוף הסמסטר.
 • מבחני סמסטר א' יתקיימו באופן מקוון. נהלי קיום המבחנים יפורסמו בנפרד.
 • טרם ידוע מהו שיעור הנוכחות המותר של עובדי מנהל אך יש לשער שתותר נוכחות של עובדים בתחומים חיוניים לתפעול המוסד בלבד. כאשר נקבל הנחיות בנדון נעדכן.
 • שעות הפתיחה של המכללה עבור מי שרשאי להגיע יישארו בשלב זה ללא שינוי, מהשעה 7:00 עד לשעה 18:30 (יש לצאת רבע לפני כן).
 • לאור סגירת מערכת החינוך לא תתקיים עבודה מעשית בבתי הספר ובגנים אבל תתקיים הכשרה בלמידה מרחוק.  סטודנטים המשובצים לעבודה מעשית במוסדות לחינוך מיוחד המורשים לפעול גם בזמן הסגר יוכלו באופן חריג לבחור האם להגיע לעבודה המעשית ועל פי הנהלים החלים על מוסדות אלה. ההגעה במסגרות החינוך המיוחד תתואם עם המדריכה הפדגוגית.
 • הספרייה תפעל באמצעות שירות מקוון כמופיע למטה *. נזכיר שלא ניתן להגיע לספרייה באופן פיסי.

 

זאת ההזדמנות להודות לכולם – סטודנטים, מרצים ועובדי מנהל – על ההתמדה, המסירות וגילוי הגמישות בשנת לימודים מורכבת כזו. שמרו על עצמכם ועל בני משפחותיכם!

בברכה,

פרופ' יוסף פרוסט

נשיא

 פרופ' חוה גיא

משנה לנשיא לעניינים אקדמיים

ארי שליט

סגן נשיא לענייני כספים ומנהל

עדי לוי

יו"ר אגודת הסטודנטים והסטודנטיות

* שירותי הספרייה בזמן הסגר:

 • כניסה למאגרי הספרייה המקוונים: https://login.mgs.dyellin.ac.il/ 
 • סטודנטים הזקוקים ליעץ לכתיבת עבודות מוזמנים לתאם פגישת זום עם גב' שולי בן נון (עברית) או עם גב' אמל עבד אלרחמן (ערבית) בדוא"ל sifria@dyellin.ac.il.
 • סטודנטים הזקוקים ליעץ בנושא ספרות ילדים מוזמנים לפנות לד"ר רננה גרין-שוקרון בדוא"ל renanas@dyellin.ac.il.
 • בנושאים אחרים ניתן לפנות באמצעות וואטסטאפ למספר 053-9735304 (בין השעות 10.00 ל-16.00).
 • מרצים הזקוקים לחומרים דיגיטליים או אחרים מוזמנים לפנות לגב' אילת נבון בדוא"ל eilatn@dyellin.ac.il.
 • מרצים הזקוקים לסריקת חומרים מוזמנים לפנות לגב' רנה ליפשיץ בדוא"ל raisarr@dyellin.ac.il.