באנר אודות המכללה

אלפון אנשי סגל

ד"ר ענבל טוסמן, בעלת תואר דוקטור בפסיכולוגיה חינוכית מאוניברסיטת בן גוריון. ענבל היא פסיכולוגית חינוכית המומחית לילדים ובני נוער. כמו כן, היא עוסקת בהכשרת פסיכולוגים ויועצים חינוכיים במסגרות אוניברסיטאיות שונות. ענבל מנחה קבוצות במסגרות חינוך של מנהלי בתי ספר, מורים, גננות, הורים ותלמידים, ומתמחה בהובלת תהליכים לשיפור וקידום המוטיבציה.