Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

הינך נמצא כאן

חדשות ועדכונים

הינך נמצא כאן

עדכון: פעילות הרכבת הקלה תחזור לשיגרה בתאריך 30 לאוגוסט בבוקר. הסדר התנועה בצומת, לא ישתנה בשלב זה
19.8.22 | 20:15

המידע התקבל ממנהלת תכמית אב לתחבורה ירושלים.

עם התקדמות העבודות לחיבור המסילה של הקו האדום והירוק בצומת הרצל והרב צבי יהודה, תשוב פעילות הרכבת הקלה לפעילות בבוקר יום שלישי  ה-30 לאוגוסט, ותפעל לאורך כל המסלול מפסגת זאב, מרכז העיר תחנה מרכזית ועד להר הרצל.

בשלב זה, ולמשך מספר ימים הגישה משד' הרצל לרחוב צבי יהודה תשאר ע"פ הסדר התנועה הקיים.

שירות התחבורה הציבורית החלופי לרכבת יופסק והתחבורה הציבורית בדרום מערב העיר תחזור לפעול כבשיגרה. נתיבי התחבורה הציבורית בשד' הרצל  יבוטלו בקטע שבין רחוב בייט לשד' רבין. 

בימים הקרובים יחלו נסיעות מבחן ללא נוסעים, בין התחנות קרית משה והר הרצל. הולכי הרגל והנהגים מתבקשים לנהוג בזהירות ובבטיחות בקרבת המסילה.