Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

הינך נמצא כאן

לוח דרושים

חיפוש משרה

הינך נמצא כאן

סטודנט/ית (תרגום וניסוח) למשרד ראש הממשלה - פרסום מספר 43-2022
היקף המשרה: 
הקטגוריה של המשרה: 

תאריך פרסום:

ה, 04/08/2022 - 14:38
תיאור המשרה: 

תיאור המשרה, הדרישות וכל המידע הרלוונטי בלינק:
https://www.gov.il/he/departments/publications/drushim/job43_2022

דרישות המשרה: 

פרטים להגשת קורות חיים

יש להעביר קורות חיים  לכתובת מייל enosh@pmo.gov.il  עבור פרסום מספר:  
43-2022   (חובה לציין בנדון את מספר הפרסום).
*יש לציין בקורות החיים מס' ת.ז וטלפון נייד.
יש לציין על גבי קורות החיים את יתרת שנות הלימודים ולצרף את אישורי הלימודים התקפים לשנת הלימודים הנוכחית (ניתן להשיגם מהמכללה/ אוניברסיטה בה הנך לומד).
המועד  האחרון  להגשת קורות חיים  באמצעות המייל  - 03.08.2022

מיקום המשרה: 
ירושלים