Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

הינך נמצא כאן

חדשות ועדכונים

הינך נמצא כאן

example
הנחיות חדשות להחזרת ספרים לספרייה
18.10.20 | 10:45

אפשר להחזיר ספרים, אבל עדיין אסור לנו לקבל קהל בספרייה.

נא להחזיר את הספרים בשקית סגורה לשומר בכניסה למכללה ולהתקשר להשאלה בטלפון 02-6558184.

ספרנית תרד לקחת את הספרים.

החזרת הספרים תעשה בשעות פתיחת הספרייה, בין 9:00-15:30

נוציא הנחיות נוספות בהמשך.

שנת לימודים פורייה ומוצלחת מצוות הספרייה