Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

הינך נמצא כאן

מפגשי ייעוץ עם ראשי מסלולים והתמחויות לקראת הכנת מערכת השעות לשנה"ל תשפ"ב

באנר אודות המכללה
מפגשי ייעוץ עם ראשי מסלולים והתמחויות לקראת הכנת מערכת השעות לשנה"ל תשפ"ב

הינך נמצא כאן

מפגשי ייעוץ עם ראשי מסלולים והתמחויות לקראת הכנת מערכת השעות לשנה"ל תשפ"ב
27.7.21
9:00

מפגש הייעוץ עם ראשי מסלולים והתמחויות מיועד לסטודנטים שנה א' מהמסלולים: על-יסודי, חינוך יסודי, חינוך מיוחד, וולדורף, שילמדו בשנה"ל תשפ"ב בשנה א'.

מפגש עם ראשי מסלולים והכרות עם תכנית הלימודים במסלול:

מפגש עם ראשי מסלולים והכרות עם תכנית הלימודים במסלול:

9:00
מפגש עם ראשי מסלולים והכרות עם תכנית הלימודים במסלול:

חינוך יסודי - חדר 205 בניין ד'

 על יסודי - חדר 203  בניין ד'

חינוך מיוחד –חדר 303 בניין ד'

 חינוך יסודי בגישת ולדורף – חדר 207 בניין ד'

הפסקה וכיבוד קל

הפסקה וכיבוד קל

10:00
הפסקה וכיבוד קל

10:15

על הסטודנטים לעטות מסכה במשך המפגשים, הישיבה באולם תהיה בהפרדה של כיסא ושורה, על מנת לשמור על ריחוק בין הסטודנטים.   

סדר הדוברים - מפגש הכרות עם סטודנטים שנה א' בשעות 10:30 עד 12:00:

10:20  לימודי יסוד באנגלית – הד"ר שירה פרבי

10:25  לימודי יסוד בלשון- מר עדי אמסטרדם

10:30  חינוך בלתי פורמאלי- ד"ר ירון גירש

10:40  לשון עברית – הד"ר מקסים אוסצקי פלדמן

10:45  ביולוגיה כימיה – הד"ר רונית אחדות הכהן

10:50  משלב חינוך מיוחד – הד"ר דנה שהם קוגלמס 

10:55  היסטוריה ולימודי יהדות  - הד"ר תמי שלמון מאק

11:00  ערבית- מר מחמד חאמד

11:05  מתמטיקה – הד"ר שמשון בן-דרור

11:10  אנגלית – הד"ר שירה פרבי

11:15  מקרא – הד"ר עדי מרילי

11:20  ספרות – הד"ר נורית נתנאל

11:25  אומנויות – הד"ר יערה מוגדם

הכנת מערכת שעות בחדרי המחשב

הכנת מערכת שעות בחדרי המחשב

12:00
הכנת מערכת שעות בחדרי המחשב

כל חדר מחשב יוקדש לחוג מסוים. ראשי החוגים ימתינו בחדרים אלה לצורך ייעוץ לסטודנטים ופתרון בעיות בזמן אמת. 

לצד ראשי החוגים יהיו נוכחים בחדרי המחשבים סטודנטים חונכים, הלומדים במסלולי הלימוד השונים במכללה, אשר ישמחו לסייע, לתת עזרה טכנית, ייעוץ והכוונה ומתן טיפים פרקטים לבניית המערכת הטובה והמותאמת ביותר.

חדר 107 בניין ד' – מתמטיקה ומדעים.

חדר 205 בניין ד' – היסטוריה, ספרות ומקרא.

חדר 203 בניין ד' – אנגלית ולשון.

חדר 207 בניין ד' – אומנויות, חינוך בלתי פורמלי ומשלב חינוך מיוחד.