Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

הינך נמצא כאן

שימוש ב'קריאה חזותית', ככלי להוראה וליצירת קשרים ייחודיים עם תלמידים בכתה הטרוגנית

המרכז ללימודי תעודה והשתלמויות
שימוש ב'קריאה חזותית', ככלי להוראה וליצירת קשרים ייחודיים עם תלמידים בכתה הטרוגנית

הינך נמצא כאן

קהל היעד

עובדי הוראה בשנת עבודתם הראשונה לאחר ההתמחות (סטאז').

מזכירת יחידת "נטעים": גב' סבטה ירט 02-6587581 svetlanaj@dyellin.ac.il