Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

הינך נמצא כאן

יידיש- לא רק שפה זרה

המרכז ללימודי תעודה

יידיש- לא רק שפה זרה

הינך נמצא כאן

תעודת זהות

לרישום וקבלת סטודנטים: 
02-6587528 ; 02-6587541
דלת פתוחה: 
א' - ה' 9:00–12:00, 13:00–16:00
דואר אלקטרוני

השפה והספרות היידיש היו כלי התקשורת וכלי העברת התרבות המרכזי בחברה היהודית אשכנזית החל מהמאה השלוש עשרה ועד חורבן הקהילות היהודיות באירופה במאה העשרים בעיקר בתקופת השואה ובתקופת שלטונו של סטאלין בברה"מ. תרבות זו היוותה בסיס לספרות העברית שנוצרה עם תקופת ההשכלה ובעיקר בעקבות תחיית השפה העברית בסוף המאה התשע עשרה ותחילת המאה העשרים.

בקורס יפגשו המשתתפים עם טקסטים עממיים וטקסטים ספרותיים שונים שיוכלו לשמש אותם להרחבה והעמקה של התמודדות עם טקסטים בעברית ויאפשרו ראיה רחבה ועמוקה יותר של התמודדות עם טקסטים ספרותיים ועממיים בעברית.

מרכזת

ד"ר נגה רובין – מרצה וחוקרת בתחום ספרות עברית וספרות יידיש.

nogarubin@dyellin.ac.il

קהל היעד

מאמנים, מנחים, מדריכים, מורים, מטפלים, אנשי שיקום, כלכלה או משפט, אשר להם היכרות עם תחום אנשים עם מוגבלויות.

מטרות הלימודים

  • היכרות עם הקווים העיקריים להתפתחות השפה והספרות היידיש החל מהעדויות הראשונות שישנן (המאה השלוש עשרה), ועד למאה העשרים.
  • היכרות עם קבצי סיפורי עם, בדיחות, פתגמים, שירי עם וכלי עזר נוספים (מתורגמים, ממופתחים ומוערים) להיכרות עם התרבות העשירה של השפה והספרות ביידיש.
  • היכרות עם עולם היצירה העממית ביידיש (משלים, פתגמים, שירי עם) ובחינת הקשרים בינם לבין טקסטים בעברית.
  • בחינה של אפשרויות שימוש בטקסטים מתורגמים מיידיש ככלי עזר למורה ולָקורא העצמאי לשם העמקת התובנות והרחבתן לשימוש ביחס לטקסטים בעברית.

תכנית הלימודים

  • קריאה מודרכת של טקסטים ביידיש מתורגמים לעברית שיש להם נגיעה לטקסטים קנוניים בעברית (תרגומי תנ"ך, מדרש, מקרא ועוד)
  • קריאה של שירי עם ביידיש בתרגום לעברית והקבלתם לשירי עם בעברית
  • צפייה בהצגות של תיאטרון היידיש שפיל ביידיש בתרגום עברי (בקלטות די וי די)
  • לימוד מספר טקסטים בסיסיים ביידיש

מתכונת הלימודים

שיעורים פרונטאליים, מצגות, צפייה בקלטות די וי די, סדנת המחזה בכיתה של טקסטים (חלקם בתרגום וחלקם במקור).

היקף ומשך הלימודים

10מפגשים (מתוכם מפגש אחד במרכז הסימולציה של המכללה), כל מפגש בן 4 שעות אקדמיות.

מזכירת יחידת "נטעים": גב' סבטה ירט 02-6587581 svetlanaj@dyellin.ac.il

אישור סיום

לעומדים בדרישות הקורס יוענק אישור סיום מטעם המכללה האקדמית לחינוך ע"ש דוד ילין.

גמול השתלמות

על-פי התקנות של משרד החינוך.