Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

הינך נמצא כאן

חשיבה חיובית ולמידה מהצלחות בהוראה

המרכז ללימודי תעודה והשתלמויות
חשיבה חיובית ולמידה מהצלחות בהוראה

הינך נמצא כאן

מנחה: גב' מזור כהן אירית

מועד: ימי שלישי, 17:00-19:30 אחת לשבועיים