פיתוח מקצועי של סגני מנהלים במסגרת "אופק חדש"

המרכז ללימודי תעודה

פיתוח מקצועי של סגני מנהלים במסגרת "אופק חדש"

לרישום וקבלת סטודנטים: 
3043*, 02-6587528
דלת פתוחה: 
א' - ה' 9:00–12:00, 13:00–16:00
דואר אלקטרוני

זהותו המקצועית של סגן המנהל מבוססת על התפיסה כי הוא שותף מרכזי למנהיגות פדגוגית מובילה בביה"ס בתהליכי חינוך הוראה ולמידה. תפיסה זו מבליטה היבטים מנהיגותיים, פדגוגיים וניהוליים בתפקיד הסגן. פיתוחו המקצועי של סגן המנהל יתמקד באופן ספירלי בהבניית זהותו המקצועית ובעיצוב דרכים לתפקודו המיטבי כשותף לעבודת המנהל, תוך העצמת תחושת המסוגלות העצמית בשילוב ידע אקדמי ומעשי.

מרכזת

רותי להבי, חברת סגל ודיקנית בבית הספר מנדל למנהיגות חינוכית, מרצה לחינוך במכון כרם, לשעבר מנהלת בית הספר הניסויי ובית הספר קשת (מייסדת) וראשת התכנית להכשרת מנהלי בתי ספר  במכללה האקדמית לחינוך ע"ש דוד ילין. lehavi@dyellin.ac.il 

סגל המרצים

סגל המרצים כולל מרצים מומחים מתחום הייעוץ הארגוני, ניהול וחינוך, המלמדים ומלווים את הקורסים מזה מספר שנים בהצלחה רבה.

קהל היעד

סגני מנהלים המכהנים בבתי ספר בתכנית "אופק חדש".

מטרות הפיתוח המקצועי (בהתאם למתווה המדיניות לפיתוח סגני מנהלים ב"אופק חדש")

  • פיתוח תפיסת התפקיד והזהות המקצועית של סגן המנהל כשותף מרכזי במנהיגות הפדגוגית הבית ספרית ובדיאלוג עם המנהל.
  • פיתוח ראייה מערכתית בסביבה דינמית.
  • שכלול יכולות אישיות ובין אישיות ומיומנויות ניהוליות ופדגוגיות, תוך הרחבת "ארגז כלים" מקצועי.
  • הבנייה של תפיסה והבנת תהליכי חינוך, הוראה ולמידה, הממוקדים בפרט ובפיתוח צוות ביה"ס ויישומם בביה"ס (לדוגמה – השעה הפרטנית והשיח בקבוצה הקטנה).

גמול השתלמות

על-פי התקנות של משרד החינוך. התכניות מוכרות במסגרת "אופק חדש".