Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

הינך נמצא כאן

המרכז לחדשנות בהוראה

הינך נמצא כאן

הנהלת החוג

רציונל

היחידה פועלת לקידום הוראה מיטבית, חדשנית, יצירתית ועדכנית בקרב חברי הסגל האקדמי ופרחי ההוראה.

לעבודת היחידה שותפים גורמים מקצועיים שונים שכולם יחדיו תורמים לעדכון ולשיפור מתמיד של חוויית ההוראה והלמידה של הבאים בקהילת המכללה:

קטלוג אינטראקטיבי
ריכזנו עבורכם את כל המידע על סדנאות, הדרכות, יצירת קשר, כלים טכנולוגיים ועוד במצגת אינטראקטיבית.
עושים סדר במושגים
קורס היברידי, סינכרוני וא-סינכרוני: מצגת הסבר

מאגר כלים/אתרים/פלטפורמות לשדרוג הקורסים שלכם
מגוון כלים ומקורות מידע על למידה היברידית / מו"פ קהילות מקצועיות לומדות
מאמרים וסירות מידע על טכנולוגיות למידה בחינוך/ לשכת המדענית הראשית

קבוצת "צעד קדימה"
הצטרפות לקבוצת ווטסאפ שקטה )בה רק המנהלים מפרסמים( בה נפרסם הודעות וטיפים הנוגעים להוראה חדשנית
קורס היברידי- טיפים
טיפים לבניית קורס היברידי
IL קורס היברידי- טיפים
הדרכה באופני שילוב קורסים בקורסים במכללה IL מקמפוס וקטלוג קורסים