Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

הינך נמצא כאן

היחידה להוראה מיטבית וחדשנית

הינך נמצא כאן

הנהלת החוג

יובל מיכל

ד"ר מיכל יובל

ראש התכנית לתואר שני .M.Ed בחינוך לקיימות - סביבה, חברה, בריאות

מייסדת שותפה, המכון לחינוך לקיימות

ראש היחידה להוראה מיטבית וחדשנית

ד"ר
יובל מיכל
052-5441942
לרישום וקבלת סטודנטים: 

"תפקידו של המבוגר, להקנות ללומד את ההיכרות עם כלי הלמידה שפותחו על ידי התרבות שבה אנו חיים, עם יכולת השימוש בהם. במהלך האינטראקציה ביניהם אלה הופכים לאובייקטים שניתן לחשוב באמצעותם"
(ויגוצקי, 2004)

בחיים בעידן גלובלי ודיגיטלי, שימוש בטכנולוגיית מידע ותקשורת  (ICT)

Technology) Information and Communications), הוא חלק אורגני מפדגוגיה פרוגרסיבית, המכוונת לטיפוח לומד עצמאי בעל כישורים קוגניטיביים (Cognitive skills), כישורים בין-אישיים (interpersonal skills) וכישורים תוך-אישיים (intrapersonal skills), המאפשרים למידה מתמדת מכל תחומי החיים ולאורך כל החיים (lifewide and lifelong learning).

היחידה לחדשנות פדגוגית עוסקת בפיתוח אוריינות ICT, תוך הטמעת תהליכים פדגוגיים פרוגרסיביים, בלימודים העיוניים ובהכשרה הקלינית כאחד, במטרה להכין את בוגרי המכללה לדרישות עולם האקדמיה והעבודה התואמים לצורכי המאה ה-21.

חזון היחידה

ברוח "נאה דורש נאה מקיים" חזון היחידה הוא: להוביל לקיומה של חדשנות פדגוגית ולהביאה לידי ביטוי הולם בפרקטיקה של  הוראה, למידה, הערכה (ה.ל.ה) במכללה כמודל לחיקוי (Modeling).

מטרות היחידה

 • לטפח לומד עצמאי בעל מודעות לעקרונות של פדגוגיה פרוגרסיבית ופיתוח מיומנויות המאה ה-21 ( 21stCS) כמכלול.
 • לפתח ולקדם את תחום הלמידה הדיגיטלית בהלימה לדרישות המועצה להשכלה גבוהה.
 • להבנות ידע אקדמי-מחקרי ולפתח תובנות פדגוגיות מעמיקות על חדשנות פדגוגית בחינוך בכלל, ובתהליכי הכשרת פרחי הוראה בפרט.
 • לספק תשתית אקדמית-מקצועית ותמיכה טכנו-פדגוגית מיטבית ולבסס תחושת Well-being בחיי המכללה ובקרב אלה החיים אותם.

לימודי יסוד לתואר ראשון ותעודת הוראה

 1. קורס מידענות ותקשוב בחינוך – שנה א 1 ש"ש
  תיאור הקורסקורס מקוון רב משתתפים במודל MOOC, המבוסס על לימוד ותרגול עצמי והגשת מטלות ביצוע אישיות. מטלות הביצוע מצטברות לכדי "פורטפוליו דיגיטלי אישי" ומשמשות להערכת הלמידה בקורס. הקורס מלווה בשיח עמיתים ולמידה שיתופית בפורום דיגיטלי ובתמיכה אישית וקבוצתית הניתנת על-ידי המרצה על פי הצורך. בנוסף, הסטודנטים מוזמנים להיעזר במרכז התמיכה של שרותי המחשוב במכללה.

  תכני הקורס: הקורס עוסק בפיתוח אוריינות טכנולוגית ודיגיטלית, בהלימה לדרישות משרד החינוך, תוך התעמקות בתכנים הקשורים לנטיקה - אתיקה ומוגנות ברשת. הבניית התכנים משולבת בהתנסויות בתהליכים מידעניים ובשימוש ביישומים דיגיטליים בסיסיים וכלי Office בסביבת "ענן", לצורכי אחסון, נגישות ושיתוף.

 2. קורס חדשנות פדגוגית– 1 ש"ש 
  תיאור הקורס: קורס במתכונת "למידה מעורבת" (Blended Learning), הכולל שיעורים מקוונים באמצעות מערכת Moodle, בשילוב סדנאות פנים-מול-פנים בשיתוף המדריכים הפדגוגים. הקורס עוסק בתאוריה ובפרקטיקה של חדשנות פדגוגית, בהלימה לתחומי הדעת ובזיקה לתהליכי ההכשרה הקלינית של פרחי ההוראה. הסטודנטים מתנסים בפיתוח פעילויות למידה בסביבות טכנולוגיות מגוונות וביישומן בכיתה. תהליכי ההתנסות מתועדים ומנותחים בסדנאות עמיתים רפלקטיביות, במודל של חקר הפרקטיקה בשדה החינוך. הסקת מסקנות, הפקת לקחים ותובנות להשבחת ההוראה, מסוכמים בדוחות רפלקטיביים ומצטברים לכדי "פורטפוליו דיגיטלי אישי", הכולל מרכיבים של הערכה עצמית (Self-assessment) והערכת עמיתים(Peer-assessment).

פיתוח מקצועי של סגל אקדמי

ניהול "קהילת למידה מקצועית" (במודל של P.L.C) המקיימת רב-שיח אקדמי רפלקטיבי על אודות חדשנות פדגוגית ולמידה דיגיטלית, במטרה לפתח תפיסת תפקיד ופרקטיקה של "מרצה בדגם 21stCS". 

קהילת הלמידה עוסקת בהבניית ידע ובפיתוח כישורים ללמידה דיגיטלית, בהלימה לתחום הדעת ולמתודות של הנחייה וחונכות (Mentorship).

מידע כללי:

תהליכי ההוראה והלמידה במכללה מלווים באתרי קורסים בסביבת Moodle.
הכניסה לאתר מתאפשרת למשתתפי הקורס באמצעות שם משתמש וסיסמה הזהים לגישה לאתר המכללה.
רשת אלחוטית ברחבי הקמפוס: Dyellin-Open (ללא סיסמה)

מרכז מחשבים: בניין א' קומה 3 חדרים 302, 307, 310, שעות תרגול: ימים א' - ה' 8:30 - 19:30
צוות תומכים מיומן מעניק תמיכה בנושאי מחשוב שונים: בימים א' - ד' 8:30 - 13:00, 13:30 - 19:00 וביום ה' 8:30 - 13:00, 13:30 - 18:00 

שרותי המחשוב עומדים לרשות הסטודנטים והמרצים