Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

הינך נמצא כאן

היחידה להוראה מיטבית וחדשנית (בשילוב טכנופדגוגיה)

הינך נמצא כאן

הנהלת החוג

יובל מיכל

ד"ר מיכל יובל

ראש התכנית לתואר שני .M.Ed בחינוך לקיימות - סביבה, חברה, בריאות

מייסדת שותפה, המכון לחינוך לקיימות

ראש היחידה להוראה מיטבית וחדשנית

ד"ר
יובל מיכל
052-5441942
לייעוץ ורישום ללימודים: 

רציונל

היחידה פועלת לקידום הוראה מיטבית, חדשנית, יצירתית ועדכנית בקרב חברי הסגל האקדמי ופרחי ההוראה.

לעבודת היחידה שותפים גורמים מקצועיים שונים שכולם יחדיו תורמים לעדכון ולשיפור מתמיד של חוויית ההוראה והלמידה של הבאים בקהילת המכללה:

 

תקופת הקורונה האיצה פיתוח ויישום של דגמי הוראה משולבים (מקרוב ומרחוק, סינכרוני וא-סינכרוני, "כיתה הפוכה" ודגמי PBL וכד'). מגוון פדגוגיות וכלים חדשניים שיושמו בהוראה בימי קורונה ניתן למצוא באתר המודל "ימי קורונה – דרכים בהוראה מרחוק" למעבר לדף במודל לחצו כאן.

יחידות הוראה וכלים דיגיטאליים שפותחו על ידי סטונדטים להתנסות מעשית בתקופת הקורונה (למידה מרחוק), ניתן למצוא כאן.