משאבי אנוש - סגל מנהלי

באנר אודות המכללה

משאבי אנוש - סגל מנהלי

מחלקת משאבי אנוש – סגל מנהלי מיישמת את המטרות והמדיניות של המערכת הפדגוגית במכללה בהתייחס לסגל המנהלי והוא פועל בזיקה לחזון המכללה וייעודה, ומחויב לערכים המרכזיים כפי שהוגדרו על ידה.

המחלקה פועלת מתוך ההשקפה כי העובדים הם הכוח המניע העיקרי של המכללה.

כפועל יוצא מכך עליה להגדיל ולמצות ככל האפשר את הפוטנציאל הגלום בסגל המכללה, תוך שמירה על איזון נאות בין צרכי המכללה ומטרותיה לבין צרכי הסגל.

בהתאם לכך, על המחלקה לפעול לכך שמערכת היחסים בין העובדים למכללה  תושתת על הבנה הדדית, תקשורת פתוחה, שקיפות ושותפות.

המכללה מעודדת התאגדות עובדיה וההנהלה מקיימת דיאלוג מתמשך, עם ועד הסגל המנהלי.

המכללה פועלת למניעת אפליה ושמירה על שוויון הזדמנויות מלא.

תחומי אחריות של מחלקת משאבי אנוש - סגל מנהלי

במסגרת תפקידו אחראית מחלקת משאבי אנוש – סגל מנהלי על התחומים הבאים:

 • עיצוב מדיניות בתחום משאבי אנוש (סגל  מנהלי)
  • קביעת הסכמי עבודה, מדיניות שכר ונהלים
  • תכנון, מדידה ובקרה
 • גיוס עובדים
 • קליטת עובדים
 • פיתוח והכשרה
 • יחסי עבודה וטיפול בקונפליקטים
 • רווחת עובדים וטיפול בפרט, תגמולים והטבות
 • ליווי תהליכי שינוי בארגון
 • פיטורים, פרישה ופנסיה