לקבלת מידע אנא פנו אלינו ונחזור אליכם בהקדם.
שם פרטי:
שם משפחה:
נייד:
דואר אלקטרוני:

מסלול

מסלול

קבלת סיוע עבור השתתפות בכינוסים בחו"ל

רשות המחקר מעניקה סיוע כספי עבור הצגת מחקר בכינוסים בחו"ל - עד שני מרצים להצגה אחת של מחקר. לא יינתן החזר הוצאות על השתתפות בכינוס בחו"ל ללא הצגת מחקר וללא ציון מפורש שהמרצה משוייך אקדמית לסגל המכללה האקדמית לחינוך ע"ש דוד ילין. לצורך קבלת התמיכה יש לפנות לרשות המחקר עד 30 יום לפני הנסיעה לכינוס לצורך קבלת אישור על החזר הוצאות ולצרף את המסמכים הבאים

  • טופס בקשה לקבלת החזר (ראה באתר הרשות בכתובת http://www.dyellin.ac.il/unitacademic/unitresearch/research).
  • מסמך המעיד על כך שהצעת המחקר התקבלה להצגה בכינוס.
  • מסמך המעיד על כך שהמרצה מופיע/ה בכינוס כחוקר/ת שעובד/ת במכללה.
  • העתק של הקבלות על ההוצאות, כגון עלות הטיסה במחלקת תיירים, דמי הרישום לכינוס, נסיעות לכינוס וממנו ודמי אש"ל. המספר המקסימאלי של ימי אש"ל שיאושרו הוא מספר ימי הכינוס + 2 ימים. גובה האש"ל נכון לשנת 2016 הוא 100 דולר ללילה. ההחזר יינתן כנגד הצגת קבלות מקוריות בלבד.

חוקר שקיבל תמיכה לצורך השתתפות בכינוס יתבקש לדווח על הכינוס ולהציג את עבודתו ביחידה הרלבנטית במכללה