סמינר מחקרי - הרצאות
 • פרופ' משה צימרמן - לצפייה לחצו כאן

 • ד"ר לילי זמיר - לצפייה לחצו כאן

 • פרופ' דורון נידרלנד - לצפייה לחצו כאן

 • פרופ' יום עשת-אלקלעי - אוריינות דיגיטאלית - לצפייה לחצו כאן

 • פרופ' יום עשת-אלקלעי - אוריינות דיגיטאלית חלק ב' - לצפייה לחצו כאן

 • ד"ר תמר מאירוביץ וד"ר שי ארן - מבט על האוריינות הדיגיטאלית בהוראת האנגלית כשפה זרה בישראל במאה ה- 21 - לצפייה לחצו כאן

 • פרופ' זמירה מברך - מטה אנליזה - לצפייה לחצו כאן
 • פרופ' אלן פלדמן - לצפייה לחצו כאן

 • ד"ר רויטל היימן - למידה על למידה - לצפייה לחצו כאן
 • ד"ר יעקב דויטש - לצפייה לחצו כאן

 • ד"ר נמרוד לוביש - לצפייה לחצו כאן

 • ד"ר עירית השכל שחם - לצפייה לחצו כאן

 • פרופ' בלה קוטיק פרידגוד לצפייה לחצו כאן

 • פרופ' עילית אולשטיין לצפייה לחצו כאן

 • פרופ' זמירה מברך- מקורות למימון ולביצוע מחקרים - לצפייה לחצו כאן

 • ד"ר רויטל היימן – תמיכה במחקרים במכון מופת - לצפייה לחצו כאן
 • ד"ר נעמי לוי-וינר- השתתפות בכנסים מדעיים - לצפיי הלחצו כאן