רשימת קרנות ומענקי מחקר

 

 

תחום

קישור למוסד / ארגון / קרן

חינוך

משרד החינוך המדען הראשי

משרד המדע הטכנולוגיה והחלל

משרד המדע הטכנולוגיה והחלל

מדעי החברה, רוח, מדעים מדויקים

מכון מופ"ת

מדעי החברה, רוח מדעים מדויקים

מל"ג

הקרן הלאומית למדע (ISF)

תיאטרון ואומנויות

קרן תרבות אמריקה -ישראל

חינוך וחברה

Jacobs Foundation

חינוך

AERA grants programs

חינוך

NOAA - Office of Education

חינוך מדעי סביבתי

הקרן למחקר גרמניה-ישראל

The German –Israeli Foundation for  Scientific  Research and Development -GIF

מדעי החברה, רוח מדעים מדויקים

האיחוד האירופי

ISERD - The Israeli R&D Directorate

מדעי החברה, רוח מדעים מדויקים

 

מרכז הלברט ללימודים ומחקר קנדיים

The Halbert Centre for Canadian Studies

מדעי החברה, רוח מדעים מדויקים

קרן ספנסר לשותפות בין לאומית במחקר

The Spencer Foundation invest in Education

מדעי חברה, רוח ומדעים מדויקים

קרן יד הנדיב

מדעי החברה, חינוך

הרשות למלחמה בסמים

מדעי חברה, רוח ומדעים מדויקים

המכון הבינלאומי לחקר השואה

חינוך וחברה

הקרן הקיימת