לקבלת מידע אנא פנו אלינו ונחזור אליכם בהקדם.
שם פרטי:
שם משפחה:
נייד:
דואר אלקטרוני:

מסלול

מסלול

רשות המחקר

הרכב הרשות
ראש הרשות:
פרופ' ירון להבי ylehavi@dyellin.ac.il

חברת הרשותד"ר יעל לנדאו ylandau@dyellin.ac.il

חברת הרשות: גב' הדס גרונר hadasgruner@dyellin.ac.il

חבר הרשות: ד"ר יעקב דויטש yaacovd@dyellin.ac.il

תחומי עיסוק

רשות המחקר הוקמה כדי לקדם עריכת מחקרים, פיתוח תכניות לימודים וחומרי למידה וסיוע ליחידות המכללה בתחום קידום איכות ההוראה. להלן תחומי פעילותה המרכזיים של הרשות:

 

 • רשות המחקר משמשת כוועדת אתיקה במכללה במתן חוות דעת לחוקרים וסטודנטים ובבחינת העקרונות האתיים של ביצוע המחקר (פירוט לגבי ועדת האתיקה – ראה באתר הרשות).
 • מתן ייעוץ בתכנון מחקרים, כתיבת שאלונים, וניתוח תוצאות המחקר באמצעות התוכנות Excel או SPSS , ובארגון הכתיבה.
 • הענקת סיוע סטטיסטי ומתודולוגי לכל מורי המכללה שמעוניינים בכך, וכן לסטודנטים שמבצעים עבודות סמינריוניות מחקריות.
 • מתן ייעוץ וסיוע בכתיבת מאמרים אקדמיים.
 • ריכוז הטיפול בהצעות המחקר שמוגשות למכון מופ"ת: הרשות מסייעת לכותבים בהכנת ההצעה ובבדיקתה. מכון מופ"ת דן אך ורק בבקשות שאישרה יחידת המחקר של המכללה.
 • ביצוע מחקרים שיוזמות הנהלת המכללה ויחידות בתוך המכללה. לדוגמה: סקרים שוטפים של הציונים שנותנים מורי המכללה, סקר משוב להערכת ההוראה, סקר בקרב הנרשמים ללימודים במכללה, סקר משוב בקרב תלמידי הקורס: "מיומנויות כתיבה אקדמיות".
 • הרשות עורכת ומוציאה את כתב העת "במעגלי חינוך, מחקר עיון ויצירה".
  הרשות מעניקה סיוע כספי למחקרים ולפרויקטים. קבלת הסיוע מותנית בכתיבת הצעת מחקר ובאישורה ע"י הרשות.
 • מתן סיוע כספי עבור הצגת כנסים בארץ ובחו"ל (פירוט לגבי מתן סיוע כספי  – ראה באתר הרשות).
 • מתן סיוע כספי עבור השתתפות בהשתלמויות בארץ, חברות באיגודים מקצועיים, עריכה לשונית, תרגום והוצאה לאור של פרסומים אקדמיים (פירוט לגבי מתן סיוע כספי  – ראה באתר הרשות).