mitlabtim


לקבלת מידע אנא פנו אלינו ונחזור אליכם בהקדם.
שם פרטי:
שם משפחה:
נייד:
דואר אלקטרוני:

מסלול

מסלול

back

לימודי נשים ומגדר

שם ראש התכנית: 
ד"ר לילי זמיר
  lilyzami@dyellin.ac.il 

הנחות יסוד ומגמות 

תפקיד המרכז ללימודי נשים ומגדר (ג'נדר) הוא לבחון את הביטויים התרבותיים של ההבדלים בין המינים ואת מקום האישה בחברה. כלומר, לבחון כיצד משתקפים ההבדלים בין המינים בספרות, בשירה, בקולנוע, באמנות הפלסטית ובתקשורת; כמו גם בחוק ובפוליטיקה.

במסגרת הלימודים במרכז ננסה להבין את הגורמים הביולוגיים, הפסיכולוגיים והחברתיים שעיצבו הן את ההבדלים שבין המינים והן את האופן שבו אנו תופסים אותם.

תהליך לימוד זה שואף להתמודד עם סטריאוטיפים בחברה מתוך אמונה בסיסית בעקרונות של זכויות האדם שהם התשתית לחינוך ולחברה, זאת כיוון שכל מי ששותף בתהליך חינוכי מעורב גם בתיקון חברתי ובעיצוב נורמות מוסר. אנו מצפים שבוגרי המרכז יהיו ערים
לתכנים מינניים בתכנים הלימודיים ולשינויים בהתנהגותם בכתה, לצד ערנותם וראייתם השוויונית בחיי היום יום, במגוון תחומי העבודה בהם יעסקו.

בוגרי המרכז יוכלו להדריך בסדנאות ובתכניות התערבות הן במסגרות פורמאליות והן במסגרת החינוך הבלתי פורמאלי, כמו כן ישתלבו בתפקידים הדורשים חשיבה שוויונית המתבססת על תשתית ידע אקדמי בלימודי נשים ומגדר ובמגוון תפקידים בסקטור הפרטי והציבורי, שכן היום על פי החוק, בכל מקום עבודה שיש בו מעל 20 עובדות, חובה שתהיה בו ממונה על מעמד האישה, לרווחת העובדות.

 

קהל היעד

סטודנטים סדירים, מורים בשבתון ומורים בפועל הרוצים להכיר את הנושא ולקחת חלק פעיל בתהליכי חינוך שוויוניים, עובדי ציבור המתכוונים לגשת למכרזים בתחום מעמד האישה במקום עבודתם וכן הקהל הרחב.
הלימודים במרכז הם נפרדים מההתמחויות ועומדים בפני עצמם כתעודה נוספת הנלווית לתעודת הבוגר או כתעודה נוספת לאקדמאים העוברים הסבה ורוצים תחום עיסוק נוסף.

מורי המרכז
מר איתן אביטל
הגב׳ יהודית אמיר הד״ר תמר אשר
הד״ר אלווירה בר
הגב׳ אפרת חזוני
הד״ר נורית נתנאל
מר צבי עצמון
הד״ר תהילה קלעג׳י