יחד... יחיד... ומיוחד... כינוס שנתון ב', תשע"ה, תכנית רג"ב

 logos-regev

 

regev-convention-logo

הכינוס"יחד יחיד ומיוחד" המשיך זו השנה החמישית את המסורת של כנסי שנתון ב' המושתתת על מפגש בין תכנית המצוינים לבין אגף מו"פ ניסויים ויזמות במשרד החינוך. הפעם הכינוס מתקיים במכללה האקדמית לחינוך ע"ש דוד ילין, שבירושלים. במרכז הכינוס, ניצב הרעיון של פיתוח חזון חינוכי על ידי מנהלי בתי ספר, מנהיגים חינוכיים ומורים.
אחת לשנה משתתפים הסטודנטים מתכנית המצוינים להוראה, רג"ב (ראש גדול בהוראה), בכינוס ארצי שבו הם נפגשים עם כלל הסטודנטים מאותו שנתון בתכנית המצוינים ומכל המכללות בארץ. במפגש זה כל הסטודנטים לומדים ביחד נושא ההולם את מטרותיה של תכנית המצוינים. לכל שנתון מתקיים כינוס בעל אופי שונה.

 

תכנית הכינוס

מליאה ראשונה: 10:00 - 11:00
ברכות
יזמות כמנוף למצוינות בהוראה ובחינוך
דר' טלי יריב משעל, מנכ"לית קרן ברכה
מרכזי הפצה, יוזמות בחינוך ופלורליזם. הזמנה ללמידה מהניסוי של בי"ס יחד מודיעין
הגב' גלית גרינבאום, מנהלת בי"ס יחד

סדנאות בקבוצות 11:15 - 15:00
סדנא א': ריבוי תרבויות, רב תרבותיות, ערכים ופלורליזם בחינוך – האם וכיצד?
בהנחית סטודנטים של דוד ילין ובהשראת ביה"ס יחד במודיעין

ארוחת צהרים

סדנא ב': ניסויים בחינוך – היכרות עם מרכזי הפצה דרך תצפיות ומחקר של חברי רג"ב מכלל המכללות.
למידת עמיתים

מליאה שניה 15:15 - 16:30
ברכה
איים של חדשנות בעולם החינוך: איתן כהן, מורה למחשבת ישראל
משוב: דר' גיל בן בצלאל וסטודנטים חברי רג"ב ממכללת אחוה.