mitlabtim


לקבלת מידע אנא פנו אלינו ונחזור אליכם בהקדם.
שם פרטי:
שם משפחה:
נייד:
דואר אלקטרוני:

מסלול

מסלול

back

מה לומדים ברג"ב?

תכנית זו מכשירה סטודנטים מצוינים להיות מורים מובילים בעלי בסיס אקדמי, ערכי ותרבותי עשיר ובעלי יכולות מנהיגות ומעורבות חברתית, יזמות ויצירתיות בהוראה ובחינוך.

עקרונות ונושאי ליבה על פי שנים:

שנה א': ממצוינות קוגניטיבית למצוינות ומעורבות חברתית.
שנה ב': יזמות ויצירתיות בחינוך ובחברה.
שנה ג': פיתוח זהות אישית ומקצועית בחברה רב תרבותית (חינוך פוליטי).

ייחוד התכנית:

 1. משך הלימודים לקבלת תואר "בוגר בהוראה" (B.E.d) ותעודת הוראה יהיה שלוש שנים במקום ארבע.
 2. "הלואה מותנית": הסטודנט יקבל החזר מלא של שכר הלימוד ( למעט תשלום הוצאות נלוות למכללה), תמורת התחיבות ללמד שלוש שנים במערכת החינוך הישראלית בהיקף של 2/3 משרה לפחות עם סיום לימודיו.
 3. הסטודנט יקבל בכל שנה מענק "סל חיזוקים" בסך של כ- 5000 ₪.

מבנה והיקף הלימודים:

 1. קורסים בהיקף 20ש"ש, מתוכן 15 ש"ש לימודי חובה והיתר קורסי בחירה.
 2. מעורבות חברתית-קהילתית בהיקף 112 שעות במהלך הלימודים.
 3. השתתפות בכנס ארצי אחד מידי שנה ובימי סיור ופעילויות נוספות בתכנית כנדרש מידי שנה.

תנאי מעבר משנה לשנה:

 1. ציון משוקלל 90 בקורסים ובאימוני ההוראה.
 2. הערכה של ראש המסלול שהסטודנט לומד בו.
 3. הערכה של מרכז התכנית.

קהל היעד ותנאי קבלה: סטודנטים בעלי נתוני קבלה ונתונים אישיים גבוהים.

מסלול א' - מסלול "מצוייני משרד החינוך".

 1. ציון משולב פסיכומטרי וממוצע בגרות כולל בונוסים של 650 לפחות ( ובמקרים חריגים ציון התאמה של 625 ).
 2. ראיון אישי לבדיקת התאמתו ומחויבותו לתכנית של הסטודנט.
 3. אישור של האחראי בגף ההכשרה לליווי התכנית במשרד החינוך.

מסלול ב' - מסלול "מצוייני מכללה"
תנאי קבלה:

 1. ציון משולב פסיכומטרי וממוצע בגרות כולל בונוסים של 615 לפחות.
 2. ראיון אישי לבדיקת התאמתו ומחויבותו לתכנית של הסטודנט.

תנאי התכנית:
משך הלימודים במסלול זה הוא ארבע שנים והסטודנטים מקבלים הנחה של 25% בשכר הלימוד.

מסלול ג' – מסיימי שנה א'. תנאי קבלה:
המכללה רשאית לצרף לתכנית המצוינים מידי שנה 2 סטודנטים שהצטטינו בלימודיהם במהלך שנה א'.

 1. ציון מתאם 585 לפחות.
 2. ממוצע ציוני שנה א' 85 לפחות
 3. המלצת ראש המסלול וראש החוג
 4. תלמידי החוגים לאנגלית, מדעים, מקרא, מחשבת ישראל, ערבית ומתמטיקה.

תנאי התכנית: כמו למסלול א'.

רשימת סגל המרצים (תשע"ז)
מר אייל בלוך, ד"ר יפתח גולדמן, מר אדר כהן, ד"ר מיכל יובל, גב' סילביה עובדיה, ד"ר אריאלה פופר גבעון, גב' חני קפון, ד"ר בועז צבר

 

צפייה ברשימת הקורסים של תכנית רג"ב תשע"ז